۲۰ فروردين ۱۳۹۱
دید و بازدید های سیاستمداران
دید و بازدید های عید در خانواده ها بیشتر در تعطیلات انجام میشود. ولی در حوزه سیاست معمولا در دو فرصت بعد ازپنجم و سیزده ، دید و بازدید ها صورت میگیرد. بعد از پنجم بیشتر دیدارها سمبلیک است. مسئولان عالیرتبه یک دید و بازدید میگذارند که خبرش پخش شود و ملت نگویند که مسئولان رفته اند یللی تللی. ولی بعدش خیلی هامیروند. اگر برای مسئولی ماموریت کاری خارجی در ایام نوروز پیش بیاد که نور علی نور. یادمه در آن سالها که در دولت بودیم، وزرا وقتی میخواستند سفر بروند میبایست از اعضای هیئت دولت اجازه بگیرند. اگر کسی برای اجازه در ایام نوروز تقاضای سفری را به دولت می آورد، چشمک و گوشه وکنایه همراه داشت. در میان مسئولن، البته رهبری انقلاب روند ثابتی دارند. سالهاست که تعطیلات نوروز را به مشهد میروند.یکبار در آن سالهایی که در ریاست جمهوری بودم یکی از نزدیکترین افراد به رهبری به من گفته بود که معظم له در سال دو سخنرانی استراتژیک دارند. یکی سخنرانی حرم امام در ۱۴ خرداد و دیگری سخنان ایشان در آغاز سال نو در مشهداست. به همین دلیل من همیشه با توجه بیشتری به سخنان ابتدای سال رهبری در مشهد گوش میکنم. اما ، معمولا روز ۱۴ که همه نخسی سیزده را به در کرده بودند، مسئولان رده دو و سه بدون قرار قبلی به دیدار سران قوا میرفتند. همه هم که کنار هم بودند. آن سالهای اصلاحات که من هم مجبور بودم به این مراسم بروم، مجلس هم در محدوده خیابان پاستور بود. یک ساعته می شد همه سران قوا و رییس مجمع را دید. و معمولا وزرا در همان محدوده به صورت پیاده پلاس بودند. ایام نوروز هم خیلی اختلافات سیاسی مطرح نبود. حالا را خبر ندارم. احتمالا همین جورا باشد. گرچه این سالها تفاوت تفکر سیاسی به تلخی کشیده و در مواردی اصل دید و بازدید وحتی در مواردی سلام وعلیک که فقط در چارچوب رعایت ادب قرار میگیرد، هم باید مورد مواخذه قرار گیرد. از مشکلات این دید و بازدیدها البته بیش از هر چیز روبوسی است. با ریش هایی که کمتر از سوزن نیست. به این ریش ها که خیلی در مسئولان رسمی گسترش یافته می گفتند همراه با مردم همگام با مسئولان.آن قدر ریش دارند که در بین مردم ریشو تلقی نشوند و در بین مسئولان بی ریش شناخته نشوند. نتیجه اش همان ریشهای تیغی هستند که روزانه در ایام عید باید شونصد بار به صورت مسئولان عالیرتبه مالیده شود. در آن سالها در حاشیه دیدارهای آقای خاتمی رئیس جمهور، ما هم صورتمون کلی قرمز می شد.امسال روز دهم در یزد با آقای خاتمی بودیم. کمی حس میکرد سرما خورده، بیشتر از سرما، از اینکه باید روز ۱۲ ام با این همه آدم دیده بوسی کند بیشتر دلخور بود.از این ها که بگذریم بهترین نماد نوروز دید وبازدیدهاست. دیدارها محبت را زیاد میکند. چه در بین مردم و خانواده ها و چه در بین مسئولان. نه به من الهام شده و نه با جن و جن گیر ارتباط دارم. اما امیدوارم که امسال، کشور آرامتر و نشسته تر اداره شود. و خشونت های سالهای قبل کمتر باشد. اگر هم نشود، امید داشتن که بد نیست. سالتون خیلی خوش

4سئوال و جوابهای تلگرافی آخر سال
مجلس پنجم و دولت اصلاحات، نقد ونه روکم کنی3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.