۰۸ فروردين ۱۳۹۱
مشارکت مردها در خانه تکانی و زنها در جیب تکانی
اگر قرار باشد که این فرد اندکی بذله گویی را چاشنی کلمات خود کند و بخواهد هر سوالی را با همین لحن پاسخ دهد، جالب تر هم خواهد شد. مصاحبه خبرآنلاین با محمد علی ابطحی او را از زاویه نوروز به بحث کشانده است .... *** چرا مردان از ماه اسفند بدشان می آید ؟
مرد هم مرد قدیم. حداقل این قدر اقتدار داشت که ازاسفند بدش بیاید. حالا که فکر نمی کنم مردی جرات بد آمدن از اسفند را داشته باشد. خانه تکانی است و مردها چرا مردها همواره از خانه تکانی گریزان هستند و به هر شاخه خشکی آویزان می شوند تا خانه تکانی نکنند؟
والا چی بگم. شاخه های خشک که می شکنند و مرد ها تلپی می افتند تویخانه برای تکاندن همه آن. 
چرا شما از حضور در جلسات خسته کننده بودجه ای و حضور در هیات دولت استقبال می کردید اما حاضر نبودید در خانه تکانی کمک کنید ؟
دروغ چرا. من هیچوقت توی جلسات بودجه نمی رفتم. مباحث اقتصادی اطلاعات می خواهد. اقتصاد یک علم است. همین که هر کسی در مسایل اقتصادی اظهار نظر می کند می شود همین وضعی که هست. توصیه میکنم همه آدمایی که مثل من علم اقتصاد را نمی دانند به خانه تکانی در اسفند و یازده ماه دیگر سال بپردازند که مملکت درست شود. 
از ابتدای تشکیل زندگیتان تا کنون چند بار خانه تکانی انجام داده اید ؟
فکر کنم در این سی ساله حتما سه باری بوده. کلی مشارکت داریم ما مردها در امر خانه تکانی. همچنانکه خانمها مشارکت فعال دارند درجیب تکانی. 
ترجیح می دهید که چه قسمتی از خانه تکانی را انجام دهید ؟
چاقی است و هزار درد سر. سفره تکانی هم کار مهمی است. 
آیا تا بحال کمرتان موقع خانه تکانی، مصلحتی درد گرفته یا اینکه انگشتتان در رفته است؟
نه! کُشتی که نیست. خانه تکانی است. همین سوالات رو می پرسید که مشارکت در امر خانه تکانی کم می شود. 
آیا از رد کردن وسایل خانه و نو شدن آن و خالی شدن جیبتان استقبال می کنید ؟چرا مردها همیشه نسبت به این مساله اعتراض دارند ؟
 در این مساله من یاد یک ضرب المثل انگلیسی می افتم که هنوز اینقدر پولدار نشده ام که وسایل کهنه بخرم. در این امر خانمها معمولا دلشان نمیاید که وسایل قدیمی را دور بریزند! 
موقع سال تحویل چقدر عیدی می دهید به همسر و فرزندانتان ؟
بستگی به سال دارد. و به جیب مبارک. 
آبا تابه حال شده کسی به شما عیدی بدهد یا اینکه برایتان هدیه ای بخرد ؟
بعله. 
مسافرت کجا می روید و چه کسی این انتخاب را انجام می دهد، شما یا همسرتان ؟ خارج هم می روید؟ ارز را چطور تهیه می کنید؟ با هواپیما می روید یا ماشین شخصی؟
تصمیم به سفر را جمعی می گیریم. اما معمولا انتخاب با فرزندی است که در طول سال باید مدرسه برود و عید را تعطیل است. تعطیلات عید بیشتر برای خانواده ما براساس خواست کوچکترین عضو خانواده تنظیم می شود. چندسالی است که کلا خارج نمی روم؛ می دونید که! کلی هم خارجی خونم کم شده است. بر این اساس فعلا دنبال ارز هم نیستیم. داخله میرویم. پارسال بندر عباس رفتیم با هواپیما. امسال شمالی می شویم با ماشین شخصی. 


4تلخ و شیرینی های شخصی ۱۳۹۰
سئوال و جوابهای تلگرافی آخر سال3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.