۰۲ اسفند ۱۳۹۰
بعد از انقلاب خواندنی است
اتفاقات بعد از انقلاب،در همه جای دنیا اشتراکات فراوانی دارد. در عمده انقلاب های دنیا امیدها متمرکز شده اند و معمولا به نفی بدی هایی که دارند فکر میکنند و کمتر به مشکلات بعدی اندیشیده میشود. اخیرا کتابی خواندم بنام بعد از انقلاب. این کتاب مجموعه گزارشهای مستندی است از نوسیندگان معروف که عمدتا تجربیات خود را در پس از انقلاب ها نوشته اند.نویسندگانی مثل ایوان کلیما. میلان کوندرا. نادین گوریمر. گابریل گارسیا مارکز. ریشارد کاپوشینکی. یوزف اشکوفورتسکی. آمیتا وگوش. رینالدو آره ناس و تعدادی دیگر از نویسندگان. این کتاب شامل قصه هایی است در مورد لهستان.آفریقای جنوبی. خمرهای سرخ در کامبوج. کلمبیا، چین، منطقه بالکان، غنا، اوگاندا. شیرینی کتاب خواندن فصل های مشترکی است که بیشتر رنج های و امید های بعد از امید به خوبی را تصویر میکند. البته در همه موارد الزاما نوشته ها و قصه ها در مورد انقلاب ها نیستند. اما همه نوشته ها در مورد سختی هایی است که در کشورهای دنیا اتفاق افتاده است. رنج گویا برای بشر همیشگی است و کمتر امید ها به تحقق می نشیند. در بعضی موارد آن قدر دردناک بود که با گذشت ده ها سال هنوز هم به شدت آدم را تحت تاثیر قرار میدهد. در بعضی موارد به نیروهای پس از تحولات میشود حق داد که راه دیگری نداشته اند اما این حق از شدت دردها کاهش نمی دهد. به عنوان نمونه در بخش انقلاب دیگر در چین، به رواج دختر کشی اشاره میکند و با کسان زیادی که شاهد این منظره بوده اند گفتگو کرده است. باورکردنی نیست که به دلیل فشار حکومت بر تک فرزندی، و نیاز روستائیان به پسر در بسیاری از موارد دخترها را پس از تولد می کشند تا فرزند بعدی، پسر باشد و بتواند به پدر کمک کند. این در دنیای کنونی خیلی وحشتناک است.در موارد دیگر سالها از آن اتفاقات گذتشه ولی مورد چین ادعا شده که هنوز هم ادامه دارد. زیبایی این کتاب یکی مستند بودن آن است ویکی هم متنوع بودن مناطق جغرافیایی اش. این کتاب ضمنا یک دوره تاریخ فشرده انقلابیگری و مشکلات آن به خصوص در سایه انقلاب های کمونیستی است. کتاب بعد انقلاب در سال ۱۳۹۰ توسط انتشارات مهرویستا منتشر شده و خانم فروغ پوریاوری مترجم آن است.

4اندر خصوصیان منبر و منبری
اتشار سی امین مجله اخبار ادیان3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.