۱۰ دی ۱۳۹۰
پیام موسسه بین المللی گفتگوی ادیان در ایران برای اغاز سال ۲۰۱۲
موسسه گفتگوی ادیان در ایران افتخاردارد که سال جدید میلادی رابه شما وهمکارانتان تبریک بگوید.آغاز سال که به یاد عیسی مسیح سال بیشتر مردم نو میشود نشانه آن است که دین همچنان قویترین عنصر موجود در جهان بشریت است که به دلیل این گرانبهایی هم مورد سوء استفاده قرار میگیرد و هم میتواند حلال مشکلات بزرگ بشریت باشد. به همین دلیل ما همه ادیان را به گفتگو در مورد مشترکات ادیان برای حل مشکلات بشر و رسیدن به معنویت دعوت میکنیم.در سالی که گذشت بزرگترین اتفاق جهانی سقوط دیکتاتورها در جهان اسلام بود. روح این مبارزه با دیکتاتوری، اسلام خواهی بود و مجددا بر اهمیت دین در زندگی بشری تاکید داشت.به سهم خود از همه رهبران و مسئولان جدید در کشورهای اسلامی میخواهیم که سهم واقعی غیر مسلمانان را به رسمیت بشناسند و به آنان حقوق کامل شهروندی را بدهند تا همه ادیان در کنار یکدیگر بتوانند معنویت و خدا پرستی را در جهان بسط دهند و صلح را جایگزین خشونت های موجود کنند.تبریک من وهمکارانم را در موسسه گفتگوی ادیان بپذیرید. محمدعلی ابطحی تهران. ایران

4از آن موقع ها که لبنان بودم...
تاملی بر کتاب خاطرات بوش3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.