۰۳ دی ۱۳۹۰
خاطره ای از روز پیروزی فوتبال ایران در استرالیا

شنبه‌8 / آذر / 76 - صبح‌ امروز دومين‌ كنگرة ‌اتحاديه ‌بين‌المللي‌ سازمانهاي ‌غيردولتي ‌زنان‌، كه ‌فاطمه ‌هاشمي ‌رئيس ‌آن ‌است‌، با سخنان‌ رئيس‌جمهور كار خود را آغاز كرد. من هم شرکت کردم. آقاي ‌خاتمي‌ دربارة‌ پارادوكس‌ زنان ‌سخن‌ گفت ‌و توضيح ‌داد كه ‌از يك‌سو، رشد و استحكام‌ خانواده ‌در گروي ‌رشد زنان ‌است ‌و رشد زنان‌ در گروي ‌حضور فعال ‌آنها در عرصة ‌زندگي ‌اجتماعي ‌است‌. اما از سوي‌ ديگر چه ‌بسا زندگي ‌اجتماعي ‌فعال ‌مانع ‌نقش‌آفريني‌ زن‌ در خانواده می شود. سخنراني‌ ‌رئيس‌جمهور مورد توجه ‌شركت‌كنندگان ‌در كنگره ‌قرار گرفت. اما بیشتر خوش آمد احساسی بود. چون به نظر میرسید که رییس جمهور البته با تعابیر زیبا و دو پهلویی مسئله حضور زنان در خانه ها را تاکید می کند و در این فضای فمینیستی که در حوزه زنان مطرح است و به شدت با بحث های حضور زنان در خانه ها مقابله میشود قاعدتا نباید مورد خوش آمد باشد. اما فضای جلسه خیلی همراه با نظرات آقای خاتمی بود‌. امروز براي‌نخستين‌بار در كشور «هيأت ‌پيگيري ‌اجراي ‌قانون ‌اساسي ‌و نظارت ‌بر آن‌« تشكيل ‌شد. آقاي‌ خاتمي‌ در نامه‌اي ‌اهم ‌وظايف ‌اين ‌هيأت ‌را برشمرد و آقايان ‌افتخار جهرمي‌، شوشتري‌، موسوي‌لاري‌، مهرپور و محمدحسين‌ هاشمي‌ را به ‌مدت ‌چهار سال‌ به ‌عنوان ‌اعضاي ‌هيأت ‌مذكور منصوب‌ كرد. این هیئت به دنبال تلاشی است که آقای خاتمی برای قانونمند کردن کشور انجام میدهد. در بحرانهای مااههای قبل به اعتقاد خیلی ها موارد زیادی از قانون اساسی نقض میشود و نامه های اعتراضی فراوانی به رییس جمهور رسیده که در آن ادعا می شود که قانون اساسی به خصوص در مورد حقوق انسانها و جریانات سیاسی نقض میشود. اولین گام آن است که هیئتی حقوقی و سیاسی مسئول این شوند که مشخص نمایند که چه مواردی واقعا نقض قانون اساسی است و رییس جمهور که بر اساس قانون باید نظارت بر اجرای قانون اساسی داشته باشد مطمئن گردد که چه مواردی واقعا نقض قانون اساسی است. این هیئت وظیفه اصلی اش این است که موارد نقض قانون اساسی را مشخص کند. تابلوی اصلی منتخبان رییس جمهور برای این هیئت نیز حقوقی است. اميدوارم‌ با روحیه قانون مداری آقای خاتمی ‌کار تأثيرگذاری باشد. بعد از ظهر در دفتر کارم در ریاست جمهوری مشغول رتق و فتق امور بودم. آقای خاتمی هم به اتاق خوابش رفته بود. محیط دفتر سوت و کور بود و رفت و آمدی نبود. دلیلش را نمیدانستم. از تلویزیون اتاق منشی ها صدای بلند مسابقه فوتبال می آمد. من هم با اینکه اصلا فوتبالی نیستم، در داخل اتاقم ماهواره را روشن کردم و در ضمن کار مسابقه را می دیدم. رقابت ایران و استرالیا برای ورود به جام جهانی بود. گل طلایی خداداد عزیزی را که دیدم برای اولین بار در عمرم دچار هیجان فوتبالی شدم و داد زدم. هنوز در تلویزیون ایران که با چند ثانیه فاصله پخش میکرد گل را نشان نداده بود. منشی ها به اتاقم ریختند. خبر مسرت‌بخش‌صعود تيم‌ملي‌ فوتبال ‌ايران ‌به ‌جام‌جهاني ‌هموطنان ‌را غرق‌ در شادي‌ كرد. در همة ‌شهرهاي ‌كوچك ‌و بزرگ ‌ايران ‌جشنهاي ‌خود جوش ‌و كم‌نظيري ‌برپاست‌. اين‌جشنها تا نيمه‌شب‌، كه ‌من ‌اين ‌ياداشت ‌را مي‌نويسم‌، هنوز ادامه‌دارد: برف‌پاك‌كنها مي‌رقصند، پرچمها برافراشته‌اند، و زنان ‌و مردان ‌هلهله‌ مي‌كنند؛ از خواب ‌خبري ‌نيست‌. موسوي‌لاري‌، تاج‌زاده‌، اصغرزاده‌، فريدزاده‌، محسن‌رضايي‌، پورنجاتي‌، مهندس‌موسوي‌، هاشمي‌طباء، راه‌چمني‌، محسن هاشمي‌، خوشرو، خسرو تهراني‌ و پورمحمدي ‌همگي‌تلفن ‌زدند و مصرانه ‌تأكيد كردند كه ‌آقاي‌خاتمي‌ بايد پيام ‌تبريك‌ بدهد. آقاي‌ خاتمي ‌مي‌گفت‌ نمي‌خواهم‌ از احساسات‌ مردم‌ سوء استفاده ‌كنم و به این دلیل زیر بار دادن پیام تبریک نمیرفت. ‌اما به ‌هر حال ‌ايشان ‌را راضي ‌كرديم‌ كه‌ پيام ‌بدهد. چند دقیقه بعد از این گفتگوها بین من و رییس جمهور و اعلام نظرات دوستان به آقای خاتمی، تلفن اتاقم زنگ زد. آقای خاتمی گفت بیایید متن پیام را ببرید. حتما تأثير خوبي‌ خواهد داشت‌.

4شیخ الشریعه
حضور پارلمانی بن لادنیسم3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.