۲۳ آبان ۱۳۹۰
چرا غدیر پر اهمیت است؟
عید غدیر برای شیعیان از چند جهت پر اهمیت است. یکی از آن جهت که شیعه با باور انتخاب امیرالمومنین از سوی پیامبر، این روز را آغاز بیعت با علی میداند و هویت شیعی را در این روز جستجو میکند. روزی که دین خدا تکمیل میشود و روزی که نعمت الهی تمام میشود. در حقیقت غدیر روز هویت تشیع است که ادامه حکومت و منش پیامبر را با انتخاب علی تضمین شده میداند. خطری که همه ادیان و خود اسلام با آن مواجه شد و در طول زمان فاصله فراوانی با منش بنیانگزار دین ایجاد شد.. تاکید این چنینی شیعه بر حفاظت از نهج ومنش پیامبر اسلام ، دلیل اهمیت غدیر است. دلیل دوم اهمیت شیعه این است که روز علی است. علی در تاریخ، ستاره پر فروغی است که نیاز همه مردم در همه زمانها است. نماد عدالت و رحمت و شجاعت و سیاست اخلاقی است. در کدام دوره بشریت از این اصول زیبا بی نیاز میشود که از علی بی نیاز شود؟ به این دلیل روزی که علی علیه السلام پرچم استمرار اسلام راستین را در دست میگیرد روز پر اهمیتی است که برای پیروان علی باعث افتخار است که غدیر را عید بزرگ بشناسند. به همین میزان که علی برای شیعه و مسلمانان افتخار آفرین است، اگر پیروان علی در رفتار فردی و جمعی شان پرچمداران عدالت و مهربانی و شجاعت و سیاست اخلاق مدار نباشند، صد برابر از دیگرانی که زیر نام علی نایستاده اند قابل ملامت هستند. غدیر که به طور سنتی روز برادری نام دارد، دلیل اهمیت دیگر این روز بزرگ است. برادری مرحله اوج دوست داشتن و محبت است. جامعه بدون محبت و لبخند و عشق، جامعه مرده ای است که زندگی در تابوت و قبر را تجربه میکنند. پیوند برادری با محور امام علی اگر در جوامع اسلامی و بشری عملی شود همه فضایل به آن جامعه رو آورده است. اینها بخشی از دلایل اهمیت روز عید غدیر است. این عید بزرگ بر همه تان مبارک باشد. آرزوی اینکه علی و پیمان با او دلیل زندگی مان باشد بر جامعه ما عیب نیست.

4مشکل مردم سوریه سیاست داخلی بشار است
شیخ الشریعه3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.