۳۰ خرداد ۱۳۹۰
رسانه. اعتماد. وشرایط کنونی

این مطلب را برای روزنامه اعتماد به خاطر راه انداری مجددش نوشتم:

حضور هر رسانه ای دریچه ای است برای رسیدن به آزادی بیشتر. در جامعه امروز ایرانی این واقعیت بیشتر از همیشه نیاز است. به خصوص اگر رسانه ای فعال شود که تا حد امکان زبان بخش بی رسانه جامعه باشد. روزنامه اعتماد یکی از رسانه هائی بود که تا بود با به دلیل اینکه بیشتر مخاطبان میتوانستند از آن بهره ببرند، اعتماد عمومی را جلب کرده بود و اسم با مسمائی  را تداعی میکرد. سیاست انقباضی ای که در مورد رسانه ها در این سالها و به خصوص بعد از انتخابات جنجالی 88 حاکم شده بود، سیاست موفقی نبود. این سیاست علاوه بر آنکه با روح انقلاب اسلامی و قانون اساسی به عنوان پرچمدار آزادی بیان منافات داشت، باعث شد که از یکسو بدنه اجتماعی که خواستهای مدنی را تعقیب میکردند و در چارچوب نظام پیگیر مطالبات خود بودند را رادیکال کند و با هدایت رادیکال تر ها شعارهای متفاوت و خارج از چارچوب بدهند. از سوی دیگر نبود رسانه هائی که بتواند حرفهای منتقدانه چارچوب دار را منعکس کند، زمینه ای میشود که فضا برای حضور رسانه های خارج از مرز فراهم گرددو آنها منبع خبر رسانی فعالی شوند. هردوی این اتفاق به ضرر مردم و حکومت است. حاکمیت و جامعه به خصوص در شرائط بحرانی هرچه بتوانند اعتماد جامعه را به خبرهائی که منبع داخلی دارند جلب کنند، بهتر میتوانند آن جامعه را از خشونت و آسیب دور کنند. به اعتقاد من خبر فعالیت دوباره روزنامه اعتماد یکی از بهترین خبرهائی است که نه تنها یک روزنامه متفاوت ظهور دوباره میکند بلکه میتواند به واقعی شدن فضای سیاسی و پرهیز از افراط دو سویه کمک نماید. اگر در شرایط فعلی جریانات مهم سیاسی غیر اصولگرا که چارچوب نظام و قانون اساسی را قبول دارند، رسانه داشتند و میتوانستند بدون رودربایستی حرفهاشان را در چارچوب بزنند، سخنگویان رنگارنگ هر کدامشان از ظن خود یار نمی شدند. این نکته نیز طبیعی است که در شرایط فعلی از روزنامه اعتماد و یا هر روزنامه اصلاح طلب دیگری نباید انتظار داشت که بتواند مثل قبل انتخابات 88 بنویسد. این واقعه دردناک را باید پذیرفت که به دلیل نبودن استراتژی مشخصی در هر دو طرف تصمیم سازان حوادث بعد انتخابات 88  سالها زمان نیاز دارد تا به فضای قبل از انتخابات 88 برسیم. من ضمن تبریک به همه دست اندرکاران روزنامه اعتماد و به خصوص به دوست خوبم آقای حضرتی که چهره پرتلاش و مورد اعتماد رسانه ای کشور است توصیه برادرانه دارم که با وجود همه محدودیت ها که برای جامعه قابل درک است، حفظ و بقا و انتشار روزنامه را اصل قرار دهند و نگذارند بهر دلیلی جامعه از وجود رسانه ای با آن هم سوابق وزین بی بهره شود

4افسوس نیم ساعت آخر عمر
تابستان و حدیث مکرر سی ساله حجاب3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.