۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۰
اسلام، قربانی اصلی مکتب بن لادنیسم

 

خبر کشته شدن بن لادن تبدیل به مهمترین خبر روز شده است. مردم آمریکا بیش از دیگران به خاطر حادثه تلخ 11 سپتامبر از این اتفاق ابراز خوشحالی میکنند و جشن و سرور برپا کرده اند. این در حالی است که به اعتقاد من خوشحال اصلی در این اتفاق مردم مسلمان باید باشند. اسیبی که اسلام ومسلمانان از ظهور بن لادن و بن لادنیسم دیدند بسیار عمیق تر از آسیبی بود که آمریکائی ها در 11 سپتامبر دیدند. در آن حادثه تلخ و و حشتناک تعدادی از مردم بیگناه جان دادند و هر انسانی برای آنان دل سوزاند و متاثر شد. اما در همان حادثه و پس از آن در دنیای اسلام یک مکتب و میلیونها مسلمان قربانی برداشت جهانی شدند که اسلام را مساوی با بن لادن تعریف کردند. در طول این سالها اکثریت خاموش جهان اسلام هرچه فریاد زدند که مسلمانان پیرو مکتب بن لادن نیستند، در برابر صدای بلند خبرسازان جهانی که فرصت خوبی برای انتقام از اسلام پیدا کرده بودند، شنیده نشد. اکثریت ممسلمانان جهان که از بن لادن قصد تبری داشتند تنها به تشیع تعلق نداشت. اکثریت اهل تسنن عالم هم در این تبری همراه هم بودند. سالها تلاش مصلحان و اسلام شناسان مترقی و مبارزه و جهاد آنان علیه کژ اندیشی ها و تحجر وواپسگرائی از مصر تا ایران وسایر نقاط جهان با ظهور بن لادن و عملیات 11 سپتامبر تباه شده بود. هزاران انسان پرشور که از ستم جهانی و به خصوص از ستمی که بر مردم فلسطین رفته بود، رنجور بودند و به غلط تصور کردند که راه اسلام و انتقام از ستمگران در مشی بن لادنیسم است، با حمایت از بن لادن، قربانیان بزرگ اندیشه ضد اسلامی بن لادنی شدند. بسیاری از آنان مکتب بن را به اشتباه راه مبارزه با ستم پیشگان گمان بردند و آنها هم صدای اسلام مترقی و قرائت رحمانی از اسلام را نشنیدند.همین طرفداران صادق بن لادنیسم هم آسیب دیگر نیروی انسانی بود که دنیای اسلام از ظهور بن لادن دید.همین که خیزش وبیداری جدید جهان اسلام که نمونه موفق آن در مصر و تونس بود و در کشورهای دیگر هم امید به بار نشستن آن هست، از نظر شکل و محتوا کاملا متفاوت و متناقض با روش بن لادنیسم است، حاکی از آن است که  این موج بیداری سالها به دلیل ظهور بن لادن به تاخیر افتاد. این هم آسیب دیگری بود که جهان اسلام از ظهور بن لادنیسم دید. اینها و دهها دلیل دیگر حکایت از آن دارد که اسلام ومسلمانان بیش ازهمه قربانی بن لادنی شدند که خود را به ناحق سخنگوی اسلام نامید. این را در روز پایان بن لادن نباید فراموش کرد که بن لادن و بن لادنیسم که بعدها طالبانیسم هم زیر مجموعه آن شد، بازی کثیف سوء استفاده از احساسات مذهبی  بود که آغاز آن توسط آمریکا و کشورهای اقماری آمریکا در منطقه شکل گرفت. وقتی در دوران جنگ سرد اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان حمله کردو آمریکا نتوانست از نظر نظامی با آن مقابله کند، با کمک عربستان سعودی به این فکر افتاد که مسلمان منطقه را با استفاده از اعتقاد دینی و بنام مبارزه با "کفر کمونیستی" سازماندهی کند و آنا را با عنوان جهاد مقدس علیه کفر به افغانستان بفرستد تا با بهره گیری از اعتقادات دینی دشمن سیاسی خودش را شکست دهد و اتفاقا موفق هم شد. اما بی خبر از اینکه آغاز طرح سوء استفاده از اعتقادات دینی با آنها بود ولی پایان آن به دست آنها نبود و این مولود نامشروع سر از برجهای دو قلوی آمریکا در می آورد. امروز در پایان زندگی بن لادن حق جهان اسلام است که یاد آوری کند، طراحان پروژه بن لادن چه کسانی بودند و چگونه قصد داشتند مکتب مترقی اسلام را قربانی این پروژه کثیف نمایند. مسلمانان اگرچه در شادی پایان بن لادن بیش از دیگران صاحب سهم هستند اما مهمتر از پایاین شخص بن لادن، پایان بن لادنیسم است که اگر واقع بین باشیم باید راه طولانی طی شود تا آثار این مکتب غیر اسلامی از بین حوانان مسلمان پاک شود. آن روزی که این مسیر طی شود روز جشن بزرگی است که مسلمانان میتوانند آن را جشن بزرگ پیروزی خود در برابر توطئه بن لادنیسم معرفی کنند. بیداری فعلی جهان اسلام که به دور از این مکتب در حال شکل گیری است نوید شیرینی برای آینده جهان اسلام است.

4هزار و یک شب سیاسی
کتاب و مزه متفاوتش3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.