۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۰
هزار و یک شب سیاسی

 

 

یکی از قدیمی ترین متون ادبی که در دنیا و بخصوص منطقه ما مطرح بوده، داستان هزار و یک شب است. مهمتر از قصه های آن فلسفه ای است که این قصه ها را به وجود آورده است. خالق این اثر حاکمی را تصویر کرده است که هرشب زنی را پیش خود میبرده و صبحگاه دستور قتل او را می داده است. زنان از این ظلم وحشتناک به ستوه آمده بودند. شهرزاد قصه گو تصمیم میگیرد شبی که پیش حاکم برده میشود را به جای آنکه شب مرگ ببیند با قصه آن را به شب زندگی برای خودش و زنان هم دوره اش تبدیل کند. تصمیم میگیرد هرشب قصه ای برای حاکم تعریف کند و آن را در نقطه هیجانی به پایان ببرد تا حاکم برای شنیدن بقیه آن او را تا شب آینده زنده نگه دارد. براساس همین سنت قصه گوئی، هزار و یکشب  هم خودش زنده میماند و هم مانع مرگ دیگران میشود و در پایان عامل جمع شدن این بساط جنایتکارانه در تاریخ نام میگیرد. مهمترین بخش هر داستانی هم بخش پایانی داستان بوده که هیجانی ترین نقطه آن باشد تا حاکم ترغیب شود ادامه آن را در شب دیگر بشنود. این سبک داستان بر اساس شهرزاد قصه گوی دانای کل و پایان دادن به داستان در پر هیجان ترین زمان آن و آغاز داستان جدید، سبک شناحته شده ای در قصه باقی ماند. این اتفاق در حوزه ادبیات صاحب نام است . اما در حوزه سیاست اگر چه بعضا جای قصه گو و قصه شنو عوض میشود اما معنا پیدا کرده است. اختلافات سیاسی به نوعی مثل هزار و یکشب شده است. هیجان پایان هر اختلاف سیاسی، اغاز یک داستان جدیدی است و بقول طلبه ها کذلک فعلل و تفعلل.

4انتخابات شوراها، گام بزرگ نهادینه شدن دموکراسی
اسلام، قربانی اصلی مکتب بن لادنیسم3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.