۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۰
انتخابات شوراها، گام بزرگ نهادینه شدن دموکراسی

 

 

بی شک شوراها یکی از تابلوهای بزرگ موفقیت دوران اصلاحات است. در قانون اساسی از ابتدای انقلاب شوراهای شهر و روستا وجود داشت ولی به دلائل گوناگون اجرائی نشده بود. مهمترین نتیجه شوراها این بود که صد و پنجاه هزار نفر به دائره تصمیم گیان حکومتی اضافه شدند و این گام بزرگی در جهت تحقق مدنی شدن نهادینه ایران  بود. توجه قانون اساسی وتدوین کنندگان آن به این اصل مدنی در سی سال پیش نشانه حاکمیت ذهن مترقی بر فضای عمومی مجلس خبرگان تدوین کننده قانون اساسی محسوب میشود. در سالهای بعد انقلاب شاید کسانی به دلیل بحرانهای اجتماعی که جنگ 8 ساله یکی از انان بود، ترجیح میدادند که این شریک بزرگ را در مجموعه تصمیم گیری شهری و روستائی بی خیال شوند. اما بالاخره این اتفاق میمون در سالهای اولیه اصلاحات که تحقق جامعه مدنی را در دستور کار خود داشت، تحقق پیدا کرد و با پیگیری رئیس جمهور و موافقت و حمایت رهبری معظم اولین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام شد و بار تصمیم گیری حوزه شهری و روستائی بر دوش این لشگر صد و پنجاه هزار نفره افتاد که به جای ادارات دولتی تصمیم گیران شهر و روستا شدند. این نوع اقدامات زیر بنائی که به صورت آرام ومبنائی دموکراسی را نهادینه کند از بسیاری کارهای شعاری سیاسی که تنها در محدوده نخبگان معنا پیدا میکرد و مردم از آن سودی نمیبردند مهمتر بود و در کلان، کارنامه دوران اصلاحات را زیبا و معنا دار میکرد. انتخابات شوراها اگر چه بعدا دروازه ورود محافظه کاران به حاکمیت بود، اما همین که از این دروازه دموکراتیک وارد شدند و این دروازه را اصلاحات گشوده بود، گام بزرگی برای اصلاح طلبی مستمر که تنها راه پیشرفت کشوراست به شمار می آید.

 

4پرنس ایله
هزار و یک شب سیاسی3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.