۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۰
پرنس ایله

 

همیشه وقتی چشمم به کتاب قطور ابله فیودور داستایوسکی می افتاد، علیرغم میلی که به خواندنش داشتم، به دلیل حجمش می ترسیدم نزدیکش شوم. اما اگر چه خیلی دیر، بالاخره کتاب ابله را در طول فروردین امسال خواندم. نوشته های این نویسنده قدیمی روسی همیشه خواننده را به تعمق و تفکر در  بسیاری از واقعیتهای مهم جهان رهنمون میکند. این کتاب هزار صفحه ای، داستان شاهزاده ای است ساده دل و بی غل و غش که همواره به فکر کمک به همنوعانش است و به عنوان آخرین بازمانده یک خانواده مهم و منقرض شده روسی، ازاقامت طولانی سوئیس به سنت پترزبورگ بر میگرددواتفاقاتی در ارتباط با یک خانواده روسی ودوستان آنان و یک زن روسپی برای او به وجود می آید که در ظاهر نه از نظر جاذبه های داستانی قلابی برای گیر افتادن ذهن دارد و نه اتفاقات ویژه ای در آن خلق شده که خواننده بر اساس آنها به خواندن داستان ترغیب شود. اما همین کتاب به زبانهای گوناگون به عنوان یک شاهکار، آن قدر مورد توجه قرار گرفته که در همه زبانها، ترجمه آن یکی از پرخواننده ترین کتابها بوده است. دلیل آن در نگاه عمیقی است که داستایوفسکی به فلسفه زندگی دارد و همه کتابهایش مشحون از حرفهائی است که در خارج از کادر یک داستان، میتواند تابلوهای راهنمای زندگی و تفکر شود. همین که این داستان نوشته شده درسال 1868 هنوز بعد از 130 سال از نگارش آن در همه جای دنیا فروش و خواننده دارد نشانه ای از آن است که واقعیتهای مورد توجه نویسنده که امر مشترک نیاز انسانی است، به خوبی در آن دیده شده است. وقتی ابله را میخوانی، به روایت ایرانی اش گوئیا پای کرسی نشسته ای و پرنس ابله بالای صندلی نشسته و به عنوان دوست داشتنی فیلسوف برایت درس زندگی میدهد. خلق پرسوناژ کسی که با معیارهای اجتماعی آن روز و امروز باید ابله تلقی شود و هم او بهترین و ماندگار ترین حرفهای مورد خواست و احتیاج بشری را میزند از جاذبه های این کار داستایوفسکی است.خواندن این رمانهای بزرگ تاریخ ادبیات دنیا، که ابله یکی از آنان است به بازکردن ذهن بشریت و برگشتن به زلال فطری انسانی که در جهان امروز به آن نیاز مبرمی هست، خیلی کمک میکند.من ترجمه آقای سروش حبیبی را خواندم که مستقیما با قلم توانائی از روسی برگردانده شده است و نشر خوشنام چشمه آن را برای هشتمین بارچاپ کرده است. در سال 1956 اکیراکوروساوای ژاپنی فیلمی براساس این داستان ساخته است که در سال 1385 از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.

 

4حاکمیت دوگانه و دولت اصولگرا
انتخابات شوراها، گام بزرگ نهادینه شدن دموکراسی3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.