۱۸ فروردين ۱۳۹۰
فیلم، فیلم است. نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر

 
فیلمهای جدائی نادر از سیمین و اخراجی های سه که همزمان در فروردین ماه اکران شده، به شکل ناهمگونی به خصوص در عرصه دنیای مجازی به یکدیگر گره خورده اند و در برابر یکدیگر قرار گرفته اند. سیمین و نادر اصغر فرهادی به دلیل قوت استانداردهای سینمائی و جوایزی که در سطح بین المللی به خود اختصاص داد مثل سایر آثار فرهادی طبیعی بود که فیلم مطرحی تعریف شود و سینما دوستان ایرانی هم ضمن افتخار به این اثری که جوایز بین المللی را درو کرده بود از آن دیدن کنند. اما سلیقه کج مداری دیدن این فیلم را در کنار تحریم فیلم اخراجی ها که از جنس و موضوع و ساخت دیگری است گذاشت و در حوزه مجازی بر آن اصرار ورزید. این افراد  هم به فیلم نادر و سیمین جفا کردند و هم سنت و بدعت بدی را پایه گذاری نمودند. تحریم هر فیلمی از جنس کتابسوزی است. اگر محتوای فیلم اخراجی های سه مورد قبول افرادی نیست، پس از دیدن آن هم مورد قبول قرار نمیگیرد. نگران فهم جامعه نباید بود و پدر سالاری بر اندیشه مردم را نباید ترویج داد. تحریم فیلم مثل جمع آوری کتابهائی است که مورد قبول و پسند نیست.
ارزشی کردن و تقدس دادن به فیلم اخراجی ها هم از سوی افرادی که خود را طرفدار ارزشهای انقلاب اسلامی میدانند کار ناپسندی است و سوء استفاده و در حقیقت استفاده ابزاری از باورها و اعتفادات دینی است که متاسفانه به راحتی و برای هر چیزی از آن بهره گرفته میشود و نتیجه ای جز آسیب دیدن اعتقادات مردم ندارد.
واقعیت این است که فیلم، فیلم است. نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر! هرکسی با توجه به علائق و خواسته هایش دیدن هر فیلمی را برمیگزیند. آغاز دیکتاتوری در جامعه به روح دیکتاتوری فردی بازگشت دارد. هر یک از ما اگر دیدگاه آزادیخواهی نداشته باشیم و از رفتار روزمره مان آغاز نکنیم استعداد دیکتاتور شدن را در سطحی که دستمان میرسد داریم. من اخراجی های سه را ندیده ام اما تا آنجا که در باره اش خوانده ام در مورد حوادث بعد انتخابات جنجالی 88 است و بر خلاف اخراجی های یک و دو در مورد حادثه مورد اتفاق نظری مثل جنگ نیست و موضع گیری در حوزه داخلی است اما باز هم استفاده از ابزار فیلم و هنر در این حوزه قابل تقدیر است. به خصوص اگر مخالفان اندیشه حاکم بر فیلم اخراجی های سه هم امکان طرح نطراتشان را به صورت فیلم و مقاله می داشتند.

4قتل عام نازیستی مردم لیبی
کازانتازاکیس و شریعتی3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.