۱۶ بهمن ۱۳۸۹
حق آزادیخواهان میدان تحریر بر جهان عرب

 

مبارک چه در این روزها برود و چه چند ماه آینده، دورانش تمام شد و تا همین جا اتفاق بسیار بزرگتری از سقوط او در جهان و به خصوص در خاورمیانه عملی شده است.  مبارک رهبری بود که سمبل این خصوصیات برای مردم مصر بود:
1-     دیکتاتوری
مبارک بی شک در طول زمامداری طولانی اش یکی از دیکتاتور ترین رهبران جهان بود. پذیرش این دیکتاتوری برای مردم مصر خیلی دشوار بود. روز به روز مبارک برای پر کردن فاصله اش با مردمی که دیکتاتوری را نمی پسندیدند، فضای کشورش را امنیتی تر کرد. حتی برای دوران بعد خودش هم جمال مبارک را آماده کرده بود که با تکیه به همان فضای امنیتی و دیکتاتوری مصر را اداره کند.  این مهمترین اتفاق مبارک دوران نا مبارک رئیس جمهور فعلی مصر است. تا همین جای کار چه سایر رهبران جهان عرب سر کار بمانند و یا سقوط کنند مجبورند به خواست مردمشان و مردمسالاری توجه کنند. اتفاق جایگزینی دموکراسی به جای دیکتاتوری در همه جهان عرب با اتفاقات مصر عملی خواهد شد. به این دلیل جوانان تظاهر کننده در میدان تحریر قاهره حق بزرگی بر مردم منطقه دارند.مهم ماند یا نماندن رهبران فعلی بر اریکه قدرت نیست، مهم این است که همه رهبران منطقه برای ماندن فهمیده اند باید نقش و حق مردم را جدی بگیرند و فضای سیاسی را باز کنند و به دموکراسی تن در دهند.
2-     دفاع از اسرائیل
کسانی که مسائل جهان اسلام و به خصوص مسائل جهان عرب را تعقیب میکنند همگی براین اصل توافق دارند که مردم در کشورهای عربی به طور طبیعی با قلدری ها و ستم های اسرائیلی ها بر علیه مردم فلسطین که همزبان و هم مسلک آنان هستند پیوند عاطفی دارند. حد اقل توقع آنان از رهبرانشان این است که اگر حتی بر علیه اسرائیل وارد مبارزه مستقیم نمیشوند، سنگر دفاع از اسرائیل نباشند. این مسئله در مصربه دلائل تاریخی و به دلیل پیشتازی مصر در مسائل جهان اسلام از اهمیت بیشتری برخوردار بود. مبارک در دوران خودش وکیل مدافع اسرائیل شده بود. این برای مردم مصر خیلی تلخ بود. شاید تظاهرات حقیقتا خودجوش علیه اسرائیل در همه سطوح و به خصوص در سطح دانشگاهی در این سالها در مصر بیش از هر جای دیگر عالم اتفاق می افتاد. از این پس همه رهبران عرب به این نکته پی میبرند که نباید وکیل مدافع و حامی اسرائیل باشند. این هم اتفاقی است که با اتفاقات مصر صورت پذیرفته و راه طی شده تلقی میگردد. تکاپوی شدید غرب، اظهار نظرهای مداوم آمریکا، تشکیل اجلاس اتحادیه عرب و نگرانی غیر قابل توصیف اسرائیلی ها، معطوف به زلزله ای است که فراتر از مصر در جهان عرب علیه اسرائیل اتفاق خواهد افتاد.
3-     تحقیر مردم مصر
کشور مصر به خاطر نیروی انسانی فراوان 70 میلیونی و داشتن تاریخ عریق و پر قدمت و بالا بودن نرخ سواد و فرهنگ در آن کشور و موقعیت سوق الجیشی اش در خاورمیانه همیشه به عنوان رهبر طبیعی جهان عرب و احیانا جهان اسلام شناخته می شد وسرنوشت جهان عرب به صورت طبیعی در مصر رقم میخورد. بزرگترین مرکز نشر و بیشترین سطح مطالعه کتاب و وجود مطبوعات پر سابفه و فراوانی شخصیت های اندیشمند در آن کشور دلائل مهمی بودند برای اینکه مصر در مسند رهبری جهان عرب نشسته باشد. دوران مبارک دوران تلخی برای مردم مصر بود که در آن نقش مصر در مسائل بین المللی و جهان عرب به نازلترین سطح خود رسیده بود.در این دوران حتی کشور کوچکی مثل قطر نقش پر رنگ تری از مصر در مسائل جهان عرب داشت. این را مردم با فرهنگ مصر به خوبی درک میکردند. تحقیر انباشته شده در ذهنیت مردم در دوران مبارک عامل مهمی برای حوادث اخیر بود. تحقیر تاریخی برای ملت پر فرهنگ و تاریخ مصر عقده بزرگی برای مردم آن سامان بود. در دوران پس از مبارک، حتما مردم مصر میخواهند این نقش تاریخی خود را برای جبران تحقیر دوران مبارک به دست آورند.

اینها بخش از نتایج قیام مردم مصر است که اگر حتی به سقوط کوتاه مدت مبارک نیانجامد، اثرات مهم و تاریخساز خودش را عملی کرده است. این پیروزی بزرگتر از سقوط مبارک است که تا کنون جوانان آزادیخواه میدان تحریر برای مردم جهان اسلام و عرب به ارمغان آورده اند.
 

4نگاهی به سقوط آخرین پادشاه
نقد درونی3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.