۰۴ آذر ۱۳۸۹
آغاز بی رونق هشتمین سالگرد وبنوشت

 

سوم آذر 1382 اولین وبلاگم را در وبنوشت نوشتم. یکسر وبدون تعطیلی وشاید در کاری رکورد شکنانه نوشتمممممم تا 25 خرداد 1388 که در حوادث معروف بعد انتخابات دستگیر شدم. از آن تاریخ تا امسال در پایان 7 سال از آغاز وبنوشت، دیگر وبلاگم، وبلاگم نبود. شاید سهم هرکسی را اگر حساب کنند، 6 سال نوشتن هر روزه که در آغازش معاون رئیس جمهور بودم و در پایانش زندانی اوین و همیشه هم در چارچوب اندیشه اصلاح طلبی، برای سهم سیاسی من کام  نباشد. درشرائط تلخ سال 88 وشرائط امنیتی و ویژه ای که در سال 89  بر کشور، جریانات سیاسی، وفعالان سیاسی حاکم است و سردرگمی موجود، نوشتن آن چه که اعتقادم در حوزه سیاسی هست، از همه سو وهمه جهت دشوار بود. ننوشتن را برگزیدم. همچنانکه تقریبا همه افرادی مثل من نگفتن وننوشتن را تجربه میکنند. امیدوارم سال آینده در سالگرد وبنوشت ، شرائط به گونه ای شده باشد که همه مان کلی وبنوشت نوشته باشیم. همزمانی سالگرد آغاز وبنوشتم را با عید بزرگ غدیر را به فال نیک میگیرم و بیش از همیشه به آینده امید می دهد.

 

4سالروز آزادی ام
سفر مهم سعد حریری به ایران3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.