۲۸ شهريور ۱۳۸۹
مجله اخبار ادیان منتشر شد

 

بیست و نهمین شماره مجله تخصصی اخبار ادیان به صاحب امتیازی موسسه گفت و گوی ادیان و مدیر مسوولی سید محمد علی ابطحی به عنوان فصل جدید فعالیت های موسسه گفتگوی ادیان با ‍پرونده ویژه دین و محیط زیست منتشر شد.  «معنویت زیست محیطی، الهیات فردا» عنوان سرمقاله این شماره از مجله گفت و گوی به قلم بروان تیلور، رییس انجمن بین المللی مطالعات دین طبیعت و فرهنگ و ویراستار نخستین دایره المعارف دین و طبیعت است.  بخش اصلی این شماره از مجله اخبار ادیان که در بخشهای خبر، شناخت، گفت و گو، نظر و مرور منتشر شده است به موضوع ارتباط دین و محیط زیست اختصاص دارد.  استاد مطالعات اسلامی سنت کالج آکسفورد و گفت و گویی با زیگرید نوکل جامعه شناس آلمانی در خصوص مفاهیم زیست محیطی اسلام، بخش گفت و گوهای این مجله را به خود اختصاص می دهد.  بررسی وضعیت دین در شهر تهران ، مقاله ای با عنوان «الهیات محیط زیست» به قلم دکتر سید مصطفی محقق داماد و مقاله ای با عنوان «محمد (ص)، طلایه دار جنبش زیست محیطی» در بخش نظر این نشریه به چا‍پ رسیده است.  نگاهی به آراء توماس بری، بنیانگذار الهیات زیست محیطی، معرفی نخستین دایره المعارف دین و طبیعت، معرفی نهادهای بین المللی در حوزه دین و محیط زیست و معرفی نشریاتی در این حوزه بخش شناخت این مجله را تشکیل می دهد.  بخش های ویژه خبری از بررسی آداب عبادی صابئین مندایی تا رشد جنبش های زیست محیطی از درون مساجد آمریکا و دیگر خبرهای این حوزه هم در کنار گزارش هایی از دیگر ادیان و بررسی کتاب های منتشر شده در حوزه دین از دیگر بخش های مجله اخبار ادیان است.

4سنگ رضا شاهی
کتاب دا3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.