۲۱ شهريور ۱۳۸۹
یازده سپتامبر و قرآن سوزی کشیش جونز

 

 

گویا روز یازده سپتامبر از روزهایی است که قرار است نماد دین داری  خشونت امیز باشد. شاید بهتر باشد که گفته شود 11 سپتامبر قرار است  خشونت مداران و افراطیون دور از خدا نام بنام دین، بد ترین ضربه ها را به خدا و دین خدا بزنند. امسال باتصمیم شیطنت امیز و جاهلانه کشیش تري جونزدر فلوریدای آمریکا مبنی بر آتش زدن قرآن، فراز جدیدی را در پرونده دین ستیزی به مناسبت 11 سپتامبر گشوده شد. گستاخی یک کشیش افراطی که یا نام و نان خود را در این تصمیم جسورانه می بیند و یا بد تر از آن باور متحجرانه ای از دین مسیح او را احاطه کرده است که معتقد است، هر کسی دینی جز دین او دارد باید نابود شود. و یا حتی وفتی روزنامه واتیکان و مسیحیان زیادی در عالم این کار را محکوم میکنند، معتقد است هر قرائتی از مسیحیت هم که خلاف نظر کشیش جونز باشد باید از بین برود، همان بدترین خطری  است که میتواند در حوزه ادیان بیفتد. بزرگترین جنگها و خونریزی های تاریخی که بنام دین وبه خصوص بزرگترینش که در جنگهای صلیبی صورت پذیرفت از خواستگاه این نگاه به دین بود که یک نماینده دینی آن چه خودش میفهمد را بنام دین معرفی میکند و بقیه باورها و قرائت ها را کفر میشمارد و خون آنان را مباح میداند. کشیش جونز نباید اینقدراز نظر اجتماعی و سیاسی بی اطلاع باشد که نفهمد کسی که در خانه شیشه ای نشسته، حق سنگ انداختن به دیگران را ندارد.تنها در یک صورت کار او توجیه دارد که باور اعتقادی داشته باشد که باید آنانی که اعتقادات او را قبول ندارند، از صحنه زمین محو شوند. که در آن صورت باید حق بدهد دیانتی هم که جونز به آن اعتقاد دارد نیز نابود شود. متاسفانه اگر این نگاه دارای پشتوانه سیاسی هم باشد خطرات بزرگتری را برای بشریت به ارمغان می آورد. همچنانکه  کلیسائی که آقای بوش به آن تمایل داشت، همین نظریه را داشت که عامل حملات ناپخته و جهانسوز او به عراق و افغانستان شد و این هم قربانی گرفت. قاطی شدن سیاست با برداشت های متحجرانه و خشونت طلبانه از دبن، هم القاعده و بن لادن را می آفریند و هم کشیش جونز را. طالبانیسم که دهسال قبل حادثه تلخ برجهای دو قلوی نیویورک را آفرید مربوط به همان برداشت و قرائت نادرست و انحرافی وهابیگری افراطی اسلامی بود که بی شک در طول تاریخ هیچ حادثه ای نتوانست در این حجم جهانیان را نسبت به اسلام و مکتب پر رافت و فراگیر آن بد بین کند. از قضای روزگار این گروه افراطی توسط آمریکا و کشورهای عربی طرفدار آمریکا سازمان بافتند و آموزش دیدند و پر کینه شدند تا با استفاده از احساسات مذهبی آنان، با " کفر " کمونیستی بجنگند. اما برنامه ریزان که هدف سیاسی شکست اتحاد جماهیر شوروی ان روز را داشتند، نمیدانستند که سوء استفاده از اعتقادات خشونت طلب مذهبی، شمشیر دو لبه ای است که آغاز آن در اختیار سیاستمداران است ولی پایان آن میتواند به انفجار برجهای دو قلو بیانجامد. بعد از حادثه 11 سپتامبر مسلمانان در جبهه واحدی این اقلیت افراطی را محکوم کردند. اما از سوی مقابل در بازیهای سیاسی جهانی به خصوص با سیاستهای رئیس جمهور قبلی ایالات متحده فکر انتقام از مسلمانان شکل جدی گرفت. در حادثه امسال 11 سپتامبر هم کشیش جونز به اعتقاد من به عنوان دنباله القاعده عمل کرد تا دین و متدینان مسلمان و مسیحی در ذهن جامعه صلح طلب جهانی منفور و عامل ناثباتی بشری معرفی شوند. خشم و خروش یکپارچه و خودجوش مسلمانان از شرق تا غرب عالم صد البته که طبیعی بود. اما علاوه بر آنان بدنه اصلی مسیحیت جهان هم در این خشم فراگیر علیه کشیش جونز همراه بودند. آنان هم میدانند که آن چه مورد هجوم همه جانبه دنیای فعلی قرار گرفته، اصل پایبندی به اعتقادات دینی و معنویت است. و تنها دین به عنوان عنصر گرانقدر در جهان کنونی میتواند با تکیه به خدا ومعنویت، صلح و ارامش را به جهان تقدیم کند. برای اینکه همین نکته را فهمیده اند بیشترین هجوم را از درون عناصر دینی و منسوب به دین سازماندهی میکنند تا در مرحله اول نفرت متدینان را که میتوانند معنویت را به معنای عام ان گشترش دهند  نسبت به یکدیگر افزایش دهند و بعد بنام اینکه دین مظهر خشونت است، اساس آن را نابود کنند. کشیش جونز وبن لادن هردو عامل این توطئه دردناک برای بشریت هستند. اگر چه کار زدن برجهای دو قلو بسیار وحشیانه بود و از طرف قاطبه مسلمانان مورد طرد  ونفی قرار گرفت، اما تنها یک حادثه و واقعه انسانی بسیار تلخ بود.اما کار تری جونز که قصد داشت به مقدسترین مظهر دینی دین بزرگی بنام اسلام اهانت کند، کار خطرناکتر و بدتری بود. زیرا این کار میتوانست کینه ماندگاری را در دل همه مسلمانان ایجاد کند که در طول تاریخ پاک شدنی نبود. و چه بسا زمینه جنگهای بزرگی را در جهان اینده به وجود اورد. کشیش جونز با اینکه این جسارت نابخشودنی را نکرد اما تخم کینه بدی را در دل مسلمانان پراکند که بهانه ای به دست افکار افراط گرایانه ای بدهد که خود غرب و آمریکا بیشترین آسیب را ممکن است از آن ببرند. چیزی که بدنه اصلی جامعه سنی و شیعه راضی به آن نیستند.

 

4توجه توجه، خبر مهم
رسانه جدید ویدئوی خانگی و مهران مدیری و رابطه هنر و سیاست3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.