۲۷ تير ۱۳۸۹
آقا نلسون تولدت مبارک

 

 

نلسون ماندلا یکی از شخصیت های کم نظیرتاریخ بشری است. اهمیت ماندلا در جمع کردن روح مقاومت ومبارزه باعرفان و معنویتِ دوری از قدرت است. بخش اولیه زندگی این پیرمرد 92 ساله که شاید معروفترین بخش زندگی اش باشد، مربوط به دوران مبارزاتش برای رهائی مردم سیاه پوست افریقای جنوبی از زیر بار آپارتاید بود که در اثر مبارزات طولانی خود وهمسرش ، راهی را برای نجات از تبعیض آپارتاید گشود و خودش یک چهارم قرن، 25 سال در زندان ماند تا اینکه در سال آزاد شد. این بخش از زندگی او را همه به یاد داشتند. واقعا هم در تاریخ رهبران سیاسی و لیدرهای مبارزات جهانی، مقاومت و سر بلند درزندان ماندن را برای هدفی مقدس، رکورد زد. برای نیمه مقاومت ماندلا داستانها نوشتند و فیلم ها ساختند. مردم آفریفای جنوبی هم البته در اثر مبارزات طولانی به رهبری نلسون ماندلا آزاد شدند و پایان عمر آپارتاید و نژاد پرستی را جشن گرفتند وآفریقای جنوبی جزئی از جامعه جهانی شد و جزیره کوچکی هم که در نزدیکی کیپ تاون، ماندلا در آن زندانی بود هم تبدیل به موزه شد و خود ماندلا هم به صورت طبیعی با رای مردم سیاه و سفید آفریقای جنوبی که حالا همه انسان بودند و نه سیاه و سفید، رئیس جمهور شد. معمولا تا اینجا پرونده زندگی ماندلا بسته میشود. زندگی پر هیجان و اقتخار آفرین. اما ادامه زندگی ماندلا بسیار پر ارزش تر، زیباتر، و عارفانه تر است. ماندلا اصلا اصراری به انتقام نداشت. و مهمتر اینکه اصلا اصراری به رئیس ماندن نداشت. این دو خصلت همان است که عارفان واصل از آن به عنوان بلند ترین گام های عرفانی یاد می کنند. ماندلا نشان داد که اخلاق می تواند، انسان را مدیریت کند و خدایش شود. همان که عرفا در انتظارش هستند و کمتر به آن درجه می رسند. راز محبوب ماندنِ ماندلا از جنس محبوبیت چه گوارا است که وقتی همراه با کاسترو، توانست کوبا را فتح کند و رئیس بانک مرکزی کوبا شد، همه مقاماتش را رها کرد و دوباره برای رهائی ملتی دیگر، چریک شد. و در بیابانهای آرژانتین جان داد ولی بعد ها جنازه اش با تشریفات یک رئیس، به خاک سپرده شد و حتی همه کسانی که بد بختی های جهان معاصر را وجود و رشدِ اندیشه کمونیستی می دانند و بد هم نمی گویند، نمی توانند در برابر "چه" سر تعظیم فرود نیاورند. ماندلا هم یک نمونه دیگری است که بعد از رسیدن به کرسی ریاست، آن رارها کرد و اسطورۀ مردم آفریقای جنوبی ماند. من در ایران و آفریقای جنوبی او را دیده ام. واقعا از افتخارات نسل ماست که  در دنیائی زندگی میکند  که هنوز ماندلا زنده است. آقا نلسون تولدت مبارک باد. اخلاق مداران و انسان دوستان باید به قسمت آخر پردۀ زندگی ماندلا توجه بیشتری کنند تا ارزش های انسانی برای بشریت احیا شود. چیزی که در دنیای شلوغ معاصر، بشریت به آن سخت نیازمند است.

4آیه الله فضل الله نمونه ای از یک مرجع مورد نیاز
محمد نوری ایران بود3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.