۱۱ خرداد ۱۳۸۹
اسرائیل بازنده افکار عمومی است

 

 

خیلی ها در دنیا وقتی خبر حمله جنایتکارانه اسرائیل به کشتی صلح را در آبهای بین المللی شنیدند تعجب نکردند. نه از کشتن افراد ونه از نقض قوانین بین المللی و نه از رویاروئی با همه دنیا. اینها تنها اخباری است که در طی نیم قرن اخیر از رژیم صهیونیستی به گوش رسیده است و جنایت، سنت جاری آن رژیم بوده است. اسرائیل تنها رژیمی هم هست که معمولا مطمئن بوده است که در هیچ جنایتی مورد مواخذه مسئولان سیاسی و رهبران جهان غرب قرار نمیگیرد. اما در کنار این واقعیت تلخ، یک واقعیت امید بخش هم وجود دارد: اسرائیل علیرغم آنکه سالها جنایت کرده است، اما هنوز متوجه این نکته نشده است که حکومت کردن در دنیای معاصر، به خصوص پس از رشد و فراگیر شدن حوزه ارتباطات، برای رژیمی مثل اسرائیل بسیار سخت شده است . در جنایات قبلی دردهه های پیشین، رژیم صهیونیستی با رهبران سیاسی دنیا کنار می آمدند و در برابر جنایاتشان خود را پاسخگو نمیدانستند. اما در جنگ غزه، و در این جنایت اخیر حمله به کشتی صلح، حتی اگر رهبران دنیا موافق رفتار اسرائیل بودند، به خاطر بسیج شدن افکار عمومی نه مسئولان دنیا ونه رسانه ها، توانستند از اسرائیل حمایت کنند. رهبران اسرائیل که از عقب مانده ترین رهبران دنیا هستند، هنوز نفهمیده اند که افکار عمومی و بسیج آنها که دیگر کلید رسانه ها در اختیار آنان نیست، حرف اول را میزند. سیاست حاکم بر اسرائیل بزرگترین مشکلی که دارد این است که گمان میکنند میتوانند بی توجه به افکار عمومی جهانی و با پشتوانه سیاسی بین المللی در دنیای ارتباطات فعلی هر کاری را بکنند. در حالی که اسرائیل در هر دو عملیات علیه مردم مظلوم غزه به خاطر همین بسیج شدن افکار عمومی، بازنده بوده است.

 

4متن شکایت من در مورد حمله دیروز
وقتی کشیش، مسیح را به دلیل ظهور نا بهنگام محاکمه می کند3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.