۰۵ ارديبهشت ۱۳۸۹
سیاستهای کلی نظام اداری و سیستم اداری الکنرونیک

 

 بنا به روایت کسانی که در تاریخ ایران مطالعه داشته اند،  دولت ستیزی یکی از خصلت های ایرانیان در طول تاریخ شمرده میشود، ابن خصلت بیشتر تحت تاثیر روابط نا سالم، غیر عادلانه و ندیده شدن مردم بوده است که در نتیجه، مردم هم همیشه احساس میکرده اند، زیرکی و زندگی در پرتو روابط ناسالم و یا ستیزه جویانه و یا متملقانه با دولتها سامان می یابد. و این به یک فرهنگ جاری و تاریخی تبدیل شده است. بنا به نص قانون اساسی تعیین سیاستهای کلی نظام جزء وظایف رهبری کشور است، به همین دلیل اخیرا سیاستهای کلی نظام اداری، از سوی معظم له ابلاغ شده است. اینجا می توانید آن را مطالعه کنید. اگر این موارد به جد از سوی دست اندرکاران اجرا شود و در چرخه تعارفات نماند، راهگشای بسیاری از مشکلات جاری ملت، دولت خواهد بود. اساسا برای تحقق این منشور و این سیاستها، تلاش زیاد و زمان زیادتری نیاز هست. مهمتر آنکه مسئولان کشور، در این موارد زیر بنائی هم باور داشته باشند که باید برای تحقق نظرات رهبری برنامه ریزی کنند و آنها را به عنوان سیاست کلان بپذیرند. در موارد گذشته مثل اهداف چشم انداز و یا اصل 44 که سیاستهای کلی آن ابلاغ شده بود، در بسیاری از حوزه هاعملکرد در خوری وجود ندارد. این سیاستها چون کلان است، همه جانبه و فراگیر است و اگر تحقق یابد وعده های تاریخی حکومت عدل علوی و یا مدینه فاضله ارسطوئی هم می تواند دور از انتظارنباشد . وظیفه و شان رهبری هم همین کلان بینی است. خرد کردن و عملیاتی کردن آن جدی ترین لبیک به رهبری است که کمتر چنین حوزه هائی مورد توجه، نقد و تحلیل آحاد جامعه و بخصوص کسانی که خود را بیشتر از سایرین ولایتمدار می دانند، قرار میگیرد. در مقابل مایه گذاشتن بی دلیل از رهبری نظام در مسائل روزمره و اختلافات داخلی و جناحی، ظلمی است که آسیب آن را نظام وجایگاه رهبری می بیند. در سیاستهای اداری برای اهالی دنیای مجازی، بند پانزدهم: توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی دارای اهمیت ویژه ای است. تا کنون از زمان ورود ارتباطات به ایران در دوران دولت های آقای خاتمی و بعد از آن در دولت آقای احمدی نژاد شعار دولت الکترونیک، شعار محوری بوده است. تا انجا که من اطلاع دارم بودجه های سرسام آوری هم به این امر اختصاص یافته است اما در عمل کمترین حوزه ای که سیستم الکترونیک در آن رواج دارد، دستگاه های حاکمیتی است.بخش خصوصی خیلی پیشرفت جدی و بیشتری کرده است. یکی از دلائلش این نکته است که سن مدیریت اجرائی کشور پیر شده است و اکثر آن نسل کاغذی هستند و هنوز چشمشان به مونیتور و دستشاان به دکمه کامپیوتر آشنا نشده است. ارتباطشان هم با دنیای مجازی از طریق پرینت مطالب ونوشته ها است. آن چه که به عنوان الزامات نظام اداری الکترونیک در سیاستهای ابلاغی رهبر معظم آمده است هم بسیاری از مشکلات را کم میکند . دسترسی آسان، سریغ  و فراگیر به اینترنت و پاسخگوئی الکترونیک در خور از الزامات آن است. ایران یکی از کشورهائی است که نسل جوان آشنا با سایبر فراوان و هوشمندی دارد. بسیاری از شرکتهای جهانی با ثمن بخس از این نیروی کار آمد جوان ایرانی برای برنامه نویسی و سایر کارها استفاده میکنند ولی آنها به دلیل نبود فرهنگ تحقق نظام ادری الکترونیک، جذب دستگاههای دولتی خودمان نمی شوند. امید که با جدی گرفته شدن این سیاستهای کلان، نسل جوان اشنا با دنیای مجازی بر صدر ادرات نشینند.

4کنسرت گروه آوازی تهران
فیلم گربه های ایرانی3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.