۲۰ فروردين ۱۳۹۰
کازانتازاکیس و شریعتی


نوشته‌های نیکوس کازانتزاکیس همیشه خواندنی است حتی اگر چندبار خوانده باشی. من در زندان زوربای یونانی و مسیح بازمصلوب وی را با ترجمه زیبای محمد قاضی خواندم. البته زوربای یونانی با آن شخصیت انسان‌محورش را که در سلول و در روزهای بازجویی‌های سخت و مکرر می‌خواندم. اصلا تناسبی با حال و هوا و روحیه‌ام نداشت. مثل خوردن یخمک بود روی کوههای توچال در وسط زمستان. البته مسیح بازمصلوبش به خاطر تقابل جدی با دغلبازان دینی می‌چسبید. کتاب دیگری هم از کازانتزاکیس به نام سفرها در زندان به دستم رسید. خانمم فرستاده بود. در سفرهای خیالی با رهبران بزرگ و تاریخ پرقدمت همسفر می‌شد. بخشی از کتاب به سفر به مصر اختصاص دارد. برایم جالب بود که برداشت او از ساخت اهرام، آسیب دیدن برادران برده تاریخی‌اش بود که این بنا را ساخته‌اند. می‌نویسد: قلب ما به راحتی این آثار خشن و هولناک را که به دست هزاران نفر آفریده شده است نمی‌پذیرد. هزاران نفر که در زیر تازیانه درد کشیده‌اند و جان سپرده‌اند. گمان می‌کنم این حرفها الهام‌بخش دکتر شریعتی در آری اینچنین بود برادر باشد. چه جالب و چه دردناک است که هم شریعتی و هم کازانتزاکیس به عنوان دو چهره دینداری که با متحجران متولی دین ستیز می‌کردند، در واقعه تاریخ ساخت اهرام، هر دو به این نکته توجه‌شان جلب می‌شود که وای پشت این بنای بزرگ چه رنجها و چه سختی‌ها و چه کشته‌هایی وجود دارد که بردگان تقدیم بزرگان کرده‌اند تا بزرگان از آن لذت ببرند. آری این چنین هست و بود و خواهد بود برادر.

 

4فیلم، فیلم است. نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر
زبان فارسی را نباید قربانی برند های خارجی کرد3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.