۲۰ دی ۱۳۸۸
شیرینی لطف خدا و مطالعه صحیفه سجادیه


فردا شهادت امام سجاد علیه السلام است.امام سجاد که چهارمین امام شیعیان است در عوام به عنوان امام زین العابدین بیمار معروف است. این پسوند به دلیل بیماری آن حضرت در روز عاشورا بود که بنا به باورهای شیعی زمین از حجت نباید خالی باشد و آن بزرگوار به دلیل مریضی به عنوان حجت الهی به جنگ نرود و محفوظ بماند تا زمین از حجت معصوم تهی نشود. اصطلاح بی دلیل و تا حدودی اهانت آمیزی است که آن بزرگوار را امام بیمار بنامیم. اما در میان خواص امام سجاد به بلند ترین مصرع دعا و معنویت اشتهار دارد. ما معمولا بعضی دعاهای صحیفه سجادیه را میخوانیم. اما یکبار استاد بزرگوارم آیه الله موسوی نژاد در مشهد توصیه میکرد که کتاب های دعا را مطالعه کنید. معنی این مطلب را نمی فهمیدم. امسال در سلول که بودم، یکبار پس از بازجوئی، وقتی به سلول برمی گشتم، بازجو صحیفه سجادیه ای به من داد. دستش درد نکند که مونس عجیبی برایم شد. یاد حرف استادم افتادم. به جای آن که دعاهای خاصی را از آن انتخاب کنم و بخوانم، مثل یک کتاب آن را از اول تا آخر مطالعه کردم. لذتی بردم که نپرس. وقتی بعد از آزادی این مطلب را به استادم گفتم، خیلی خوشحال شد. اصرار داشت که در دوران آزادی سعی کنم این نوع مطالعات و دستاوردهای معنوی دوران تنهائی را از دست ندهم و به آن ادامه دهم. یک جمله از صحیفه سجادیه آن قدر به دلم نشست که هم حفظ شدم و هم همیشه آن را می خواندم: اللهم اذقنی حلاوه الصنع فبما سالت. یعنی خدایا اگر حاجتم را روا میکنی، آن را همراه با شیرینی ساخت و ساز الهی ات به من بچشان. شیرینی لطف خداوند از برآورده شدن هر حاجتی زیبا تر است. خدا  هم آنقدر بزرگ است که شیرینی لطفش را به همه مخلوقاتش بچشاند. شهادت امام سجاد را به همه خدا دوستان عالم تسلیت میگویم.

 

4سرزمین گوجه های سبز
تولد فریده بود ومن هستم3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.