۱۳ دی ۱۳۸۸
اینترنت و گفتگوی ادیان و پیشنمازی


در بین پیشنمازهایی که با هم شوخی دارند مرسوم است که وقتی نزدیک اذان می شود به یکدیگر میگویند پیشانی مان میخارد. من هم از وقتی آزاد شده ام تا فرصت میکنم لب تاپم را باز میکنم و فرصت فراوانی را به خواندن ایمیل ها و مطالب مختلف تولید شده ی صوتی و تصویری در این ایام اختصاص دادم، تا خارش حساسیت اینترنت بازی و دیدن سایت ها و فیس بوک و فرند فید و کامنت ها و دیدن اخبارم التیام پذیرد. کلی خندیدم و کلی گریه کردم. حیف که حال و حوصله ای نمانده است. اما چون فرصتی نشده بود که در این ایام پس از آزادی از همه کسانی که به یادم بودند تشکر کنم. از همه شان ممنونم. ضمنا به اطلاع کسانی هم که از کتابخانه مرکز گفتگوی ادیان که کتابخانه تخصصی دینی بود استفاده میکردند و یا در جلسات ماهانه فرهنگی ادیانی شرکت می نمودند، میرسانم که به دلیل اینکه امکان پرداخت اجاره محل مرکز گفتگوی نبود فعلا کتابخانه تخصصی ادیان و جلسات ماهانه تعطیل شده است ولی کارهای جاری موسسه گفتگوی ادیان را در جای دیگر شروع کرده ام. ادیان در دنیای معاصر در سایه همکاری و پیدا کردن مشترکات می توانند به صلح و امنیت در جهان کمک کنند. فعلا به همین دلیل به جای دلخوشی به سیاست دل به دنبال کردن مباحث دینی بسته ام.

4حوادث عاشورا و آینده ایران
سرزمین گوجه های سبز3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.