۲۰ خرداد ۱۳۸۸
جمعه فقط روز اعلام رسمی تغییر است


این روزها هر کسی که در ایران باشد می‌فهمد که تغییر در ایران انجام شدنی است. فقط روز جمعه در انتخابات آغاز این تغییر باید  اعلام رسمی شود. این روزها خبرنگاران فراوانی به ایران آمده‌اند. در این هفته هر روز چند تا مصاحبه داشته‌ام. آنها هم شاهد این پیروزی زودرس هستند. اتفاقات این روزها واقعاً بی‌نظیر است. دیروز از شمال تهران رفتم تا پارک شهر. در جنوب تهران اجتماع بزرگی از هواداران آقای کروبی بودند که خیلی از آن‌ها را دانشجویان وابسته به تحکیم وحدت تشکیل می‌دادند. آقای کروبی هم آمده بود. مجلس جشنی بود. شعارها خیلی جدی بود. در میان آنها شعار «کروبی با غیرت برس به داد ملت» خیلی شعار فراگیری بود. عکس افراد نامداری مثل دکتر سروش، عطاا... مهاجرانی، کرباسچی، دکتر نجفی، عماد باقی، جمیله کدیور و سایر افرادی که از آقای کروبی حمایت کرده‌اند دست مردم بود. فضای هواداران آقای کروبی فضای رای دادن به کسی بود که به دلائل شعارهایش او را انتخاب کرده‌اند. مجموعه صوفی‌ها که در این سالها بی‌دلیل مورد تهاجم و فشار قرار گرفته‌اند به دلیل آنکه از کاندیداتوری آقای کروبی حمایت کرده‌اند، در جلسه همایش دیروز خیلی فعال بودند. در بین راه رفت و برگشت به پارک شهر تهران، کاملاً در سراسر شهر می‌شد فهمید که نهضت تغییر شمال و جنوب تهران نمی‌شناسد. حال و هوای تهران، کاملاً این روزها متفاوت است. شادمانی و انتظار  را برای اینکه جمعه زودتر برسد تا صدای مانده در دلها علنی شود، می‌شود شنید. این روزهاست که از دست دادن قدرت برای مجموعه اجرائی کشور که تقریباً قطعی است. امید همراه با نگرانی و ترس هم در ورای این واقعیت وجود دارد. نامه آقای هاشمی رفسنجانی از یکسو و مقاله تهدید و وحشت‌آفرین کیهان از سوی دیگر نشانه‌هایی بر این نگرانی است که مدیریت اجرائی فعلی کشور دوست ندارد به این راحتی قدرت را تحویل دهد. اگر همه تصمیم بگیریم پای صندوق رای حاضر شویم،  می‌توانیم هم خطر دور دوم ریاست‌جمهوری فعلی را و هم خطرهای روزهای آینده را اندک کنیم.

 

4روزهای امید و ابهام
نیم ساعتی که دنیا و تاریخ ایران منتظر آن هستند3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.