۱۸ خرداد ۱۳۸۸
دریغ است از ایران که دروغ انتخاب شود


اس‌ام‌اس‌های این روزها را کاش کسی بتواند جمع کند. از بعد از مناظره‌های تعیین‌کننده و به‌خصوص آنها که آقای احمدی‌نژاد در آن بود، مضمون همه حکایت از دروغگوئی صریح کسی دارد که قصد دارد چهار سال دیگر رئیس‌جمهور ایران باشد. حتی اشاره به دروغهایی که این روزها چه در مورد آمار و چه در مورد افراد در پیشگاه مردم ارائه شده آن‌قدر زیاد است که در ظرفیت روزنوشت نمی‌گنجد. در نزدیکی انتخابات هیاهوها و سر و صداها آنقدر زیاد می‌شود که معمولاً صدایی شنیده نمی‌شود. اما در این هیاهوها آنقدر صدای دروغ بلند بود که همه شنیدند و مهمتر از آن اینکه باز در این هیاهو تنها صدایی که از مناظره‌ها، به‌خصوص مناظره فوق‌العاده جذاب و متین آقایان کروبی و موسوی شنیده شد این بود که اکثر آمارها و حرفهایی که در مورد افراد از سوی رئیس‌جمهور کشور زده شد، دروغ است. انتخاب دوباره یک نفر که مردم به این باور رسیده‌اند که دروغ می‌گوید، پایان همه ارزشهای اخلاقی است که اگرچه در عمل بسیاری از آنها زیرپا گذاشته شده بود ولی این‌بار رسماً می‌تواند دروغ‌گوئی را در کشور نهادینه کند. در همه‌ی‌دنیا دروغ رسمی عامل سقوط حکومت‌هاست. اگر در کشور پرافتخار ما دروغ عامل رای آوردن یک فرد شود، آیندگان چه قضاوتی در مورد ما خواهند داشت. مردم تصمیم به تغییر گرفته‌اند ولی آنهائی که بنا به اطلاعات رسیده در این چند روزه می‌خواهند این خواست مردم را از راههائی که خوب بلدند تغییر دهند چه ظلمی به ایران و ایرانی می‌کنند.

 

4 مناظره کروبی و احمدی‌نژاد و نکاتی که تاکنون گفته نشده بود
روزهای امید و ابهام3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.