۱۱ خرداد ۱۳۸۸
رای به اعتقاد یا رای به کسی که فکر می‌کنیم بیشتر رای دارد؟


این روزها افراد مختلفی می‌گویند که ما می‌خواهیم به کروبی رای بدهیم ولی چون فکر می‌کنیم رای آقای موسوی بیشتر است به ایشان رای می‌دهیم. من البته با رای‌ دادن به آقای موسوی مخالف نیستم. هر کس آراء و عقاید ایشان را در میان اصلاح‌طلبان بیشتر می‌پسندد حتماً باید به خاطر نظر و دیدگاهش کاندیدایش را انتخاب کند. اما اولاً به دلایل مختلف که نمی‌خواهم اینجا اشاره کنم معلوم نیست که رای کدامیک از این دو کاندیدا بیشتر است. در فرضی هم که کسی یقین داشته باشد رای یکی از این دو کاندیدا بیشتر است به دلیل اینکه تقریبا برای همه قطعی است که انتخابات به مرحله دوم می‌رود، در کل جریان اصلاح‌طلبی تنها رای ندادن می‌تواند به ضرر اصلاحات و به نفع احمدی‌نژاد باشد. ولی رای دادن به کسی که حتی احتمال رای کمتر دارد ولی از نظر اعتقادی برایتان قابل دفاعتر است و نظراتش را بیشتر می‌پسندید باز هم دقیقاً همان هدف موفقیت اصلاحات و به مرحله دوم رسیدن احمدی‌نژاد را محقق می کند و به عنوان یک انسان هدف‌دار نیز می‌توانید از انتخاب خود دفاع کنید. اینکه بعضی‌ها می‌گویند دیدگاههای کروبی را بیشتر می‌پسندند ولی به خاطر اینکه احتمال می‌دهیم موسوی بیشتر رای دارد و یا حتی برعکس، یک مغالطه سیاسی است. به هر یک از اصلاح‌طلبانی که دیدگاههایشان را بیشتر می‌پسندید رای دهید کمکی به مرحله دوم رفتن رقیب می‌کند و تقویت اصلاحات است. خیلی‌ها این واقعیت را نمی‌دانند و می‌پرسند و باید برای آنان توضیح می‌دادم ولی خیلی‌ها می‌دانند و از این عنوان برای پیروزی کاندیدای مورد نظرشان می‌خواهند بهره‌برداری کنند. باید واقع‌بین بود و باید در شرایط فعلی به کاندیدایی که بتوان فردا از مواضعش دفاع کرد رای داد. اصلاً هم از نظر تقویت جریان اصلاح‌طلبی و حذف رقیب، رای دادن به هر یک از دو کاندیدا فرقی نمی‌کند چون در هر صورت جمع رای دو کاندیدای اصلاح‌طلب است که می‌تواند احمدی‌نژاد را به دور دوم بیاورد. کسی که فقط کاندیدای اصلاح‌طلبی که نظرش را قبول ندارد و تنها احتمال می‌دهد رای بیشتری دارد را انتخاب می‌کند، تنها یک رای می‌دهد ولی کسی که به کاندیدای اصلاح‌طلبی رای می‌دهد که نظرش را قبول دارد هم به رشد جریان فکری مورد قبولش کمک می‌کند هم رای می‌دهد. طبعا در مرحله دوم همه به کاندیدای به مرحله دوم رسیده اصلاحات رای خواهیم داد.

 

4مطالبات زنان در انتخابات امسال
چرا کروبی به خاطر آخوند بودنش ترجیح دارد3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.