۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۸
دستگیری شاهزاده شکنجه‌گر اماراتی و یک نکته همین‌جوری


چندی پیش به کمک فراگیر و آسان شدن ارتباطات و تصویربرداری، فیلمی در دنیا منتشر شد که در آن یکی از فرزندان شیخ زائد، رهبر درگذشته‌ی کشور امارات متحده عربی که اگرچه در سیستم امارات کاره‌ای نبود ولی دارای عنوان شاهزاده بود که جایگاه رفیعی در این کشورها دارد، در حال شکنجه شریک افغانی خود دیده می‌شد. پیشترها این تصاویر نمی‌شد گرفته شود و اگر گرفته می‌شد منتشر نمی‌شد. پخش این فیلم در یکی از تلویزیون‌های آمریکا باعث تحرک بین‌المللی شد. این حساسیت افکار عمومی جهانی از نقض‌های حقوق بشر در سراسر دنیا، یکی از دستاوردهای مهم بشری است. آن قدر این موج فراگیر است که در موردی مثل افشای تصاویر شاهزاده اماراتی، دوستی صمیمی روابط امارات و آمریکا، نه باعث جلوگیری از انتشار این تصاویر شد و نه کسی توانست پس از انتشار، خشم عمومی را مهار کند. وقتی این موج فراگیر جهانی به وجود آمد، و نه قبل از آن، دولت امارات فهمید که در برابر افکار عمومی جهانی اگر مقاومت شود، به جای حفظ شاهزاده، اعتبار کشورش را از دست خواهد داد. به همین دلیل در یک کار کم‌نظیر در تاریخ کشورهای پادشاهی، دستور دستگیری شاهزاده را صادر کردند و او را به زندان روانه کردند. اینکه هر فردی با هر جای حکومتی، اگر خطاکار است، در درون خود آن کشور مورد بازخواست قرار گیرد، می‌تواند دارای این معنا باشد که اعتبار و اهمیت یک کشور از اعتبار یک فرد نزدیک به حکومت، پراهمیت‌تر است. متاسفانه خیلی وقت‌ها پوششی که در برابر افکار عمومی به خطاهای یک نفر به قیمت آبرو و ارزش یک کشور داده می‌شود باعث فدا شدن یک کشور و تاریخ و مردم آن در پای یک فرد خطاکار است. همین‌جوری از شنیدن ماجرای شاهزاده شکنجه‌گر اماراتی یاد این حرف‌ها افتادم.

 

4آقای خاتمی و اصلاحات موفق ونهادینه شده
صدای قهقهه رقیب شنیده می‌شود3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.