۲۷ فروردين ۱۳۸۸
مسائل حقوق بشری شاخص توسعه‌ی سیاسی


توجه آقای کروبی به مسائل حقوق بشری یکی از نقاط قوت و دلایلی است که توجه من و خیلی از دوستان را جلب کرده است. ادبیات رسمی همیشه این بوده که حقوق بشر ایزاری است که استکبار در سطح جهانی از آن استفاده‌ی ابزاری می‌کند. واقعا هم در خیلی از موارد چنین است. اما معمولا زیر سایه‌ی این بهانه مسائل حقوق بشری در داخل فراموش و یا نادیده گرفته می‌شود. نمونه‌های آن فراوان است. نتیجه‌ی این بی‌توجهی معمولا به اظهارنظرهای متفاوت افراد و یا سازمان‌های خارجی منجر می‌شود. برای ما، هم به عنوان ملت بزرگ تاریخی و هم به خاطر انقلاب بزرگی که با شعار آزادی در کشورمان اتفاق افتاد، اگر حساسیت‌های حقوق بشری به داخل و در کلام و رفتار حکومتی منتقل شود، هم می‌تواند موارد نقض حقوق بشری را کم کند و هم باعث افتخار و سربلندی ملت ایران و هم بهترین راه بازگشت به ارزشهای انقلاب اسلامی باشد و هم می‌تواند راه نفوذ خارجی‌ها را کم کند. دوران پر افتخار اصلاحات و ریاست جمهوری آقای خاتمی این امتیاز بزرگ را داشت که دولت که همیشه و در همه جای دنیا معمولا در مقام مدعی‌العموم می‌نشیند و در برابر مخالفان خود از ابزارهای قضائی و امنیتی و سرکوب استفاده می‌کند، در جایگاه دفاع و حمایت از حقوق شهروندان و حتی مخالفان قانونی قرار گرفت. مجلس ششم نیز این افتخار را در پرونده‌ی خود دارد که هم اکثریت آن و هم رئیس آن پناهگاه آسیب‌دیدگان نقض حقوق بشر بودند. در آن ایام هر کس و یا هر جریانی مورد ستم قرار می‌گرفت اولین نگاه و اولین بیانیه‌ها و شکوائیه‌های خود را به دولت و مجلس می‌رساند و در دنیا هم معلوم بود توجه بخش اصلی حاکمیت به مسائل انسانی و حقوق شهروندی منعطف است. متاسفانه در این چهارساله اساسا ادبیات حقوق بشری محو شده است و از دستور کار ادبیات و رفتار دولتمردان حذف شده است. این بزرگترین آفت سیاسی دوران فعلی است. در دنیای به هم پیوسته‌ی فعلی، درهر جامعه‌ای مسائل حقوق بشری نادیده گرفته شود و حاکمیت تنها به حفظ حقوق طرفدارانش فکر کند و مخالفان و منتقدان را سرکوب کند، هرگز نمی‌تواند خود را از دخالت خارجی مصون دارد و استقلالش را حفظ کند. در ایام انتخابات ریاست جمهوری که چارچوب‌های حکومتداری در 4 سال تبیین می‌شود، به عقیده‌ی من تابلوی مسائل حقوق بشری یک شاخص تعیین‌کننده و مهم است که در سایه‌ی آرامش و اطمینان جامعه به اینکه کسانی در حاکمیت به حقوق او توجه خواهند داشت، راه‌گشای حل بسیاری از مشکلات اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی خواهد بود.

4کاندیداهای ریاست جمهوری، توسعه سیاسی و کامنت ها
تغییری که همه آن را می‌خواهند و معنای آن3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.