۲۵ فروردين ۱۳۸۸
شعر انتخابات و sms

 

دیروز دو تا SMS انتخاباتی دریافت کردم؛ یکی شعری بود که برای تبلیغ آقای احمدی‌نژاد فرستاده بودند. باور کنید این بار طنز نبود. تلفن من را خیلی از خبرنگاران طرف‌دار آقای احمدی‌نژاد دارند. آنها فرستاده بودند. چند روزی است که ظاهراً ستاد آقای احمدی‌نژاد علاوه بر تلویزیون و رسانه‌های دولتی به رسانه SMS هم رو آورده‌اند.

نوشته بود: ما طالب پاکی و صفاییم هنوز/ ایرانی و حامی ولائیم هنوز/ در حمله قدرت‌طلبان نااهل/ ما حامی احمدی‌نژادیم هنوز. من هم پاسخ دادم خدا قبول کند!

یکی دو ساعت بعد یک sms دیگر دریافت کردم. هواداران آقای مهندس موسوی فرستاده بودند: بیا چون کوه دالاهو قوی باش/ سرود مثنوی معنوی باش/ بیا حالا که دیگر خاتمی نیست/ رفیق میرحسین موسوی باش. هر دو تا بامزه بود. از طرف آقای کروبی تا به حال شعری برایم نیامده است. در بین مشاوران ایشان، ماها که اهل شعر و شاعری نیستیم مگر آقای مهاجرانی که تازگی مشاور آقای کروبی شده فکری بکند! همه نوع رقابت دیده بودیم، رقابت شعری ندیده بودیم که این را هم دیدیم!

 

4۲ خرداد خلاف شرع!
کاندیداهای ریاست جمهوری، توسعه سیاسی و کامنت ها3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.