۱۴ فروردين ۱۳۸۸
دروغ‌های سیزده انتخاباتی و نگرانی‌های جامعه


ظاهرا تب دروغ سیزده فروکش نمی‌کند. با این گستردگی سیستم اطلاع‌رسانی، هر کسی می‌تواند از این امکانات استفاده کند و دروغی را نشر دهد. در یک دهه قبل به دلیل اینکه رسانه‌ها انحصاری بودند، فقط اصحاب رسانه می‌توانستند این کار را بکنند. به دلیل دلمردگی و یاسی که پس از انصراف اقای خاتمی در مخاطبان جریانات سیاسی هست، دیروز دو دروغ سیزده با وسیله ارتباطی
sms در بین اهالی سیاست منتشر شد. یکی این بود که آقای کروبی از کاندیداتوری ریاست‌جمهوری انصراف داه و به نفع مهندس موسوی کناره‌گیری کرده است. خیلی‌ها جا خوردند. Sms پر طنین‌تر دیگر این بود که به دنبال اصرار هواداران و احزاب طرفدار آقای خاتمی، ایشان به صحنه‌ی انتخابات بازگشت. من بی‌خبر بودم ولی یکباره چندین تلفن از خبرگزاری‌های داخلی و خارجی داشتم که از این مسئله می‌پرسیدند.قبلا شنیده بودم که دروغ اول آوریل در خیلی از کشورها بحران‌آفرینی کرده بود. اینجا هم همین‌جوری شده بود. در هر حال نشان می‌دهد که فضای کشور طبعا از این پس خیلی انتخاباتی خواهد بود. ابهام سختی هم بر فضای سیاسی حاکم است. نگرانی از انتخاب دوباره‌ی رئیس‌جمهور فعلی پس از انصراف آقای خاتمی خیلی از افراد جامعه را آزار می‌دهد.به همین دلیل دروغ سیزده‌ی بازگشت آقای خاتمی چنین پزواکی داشت. اصلا دروغ هم کار زشتیه. درسته که دروغ سیزده بامزه است ولی دروغ بد است. شروع جدید کارها هم بعد از تعطیلی دوهفته‌ای مبارک باشد.

4سی سال پس از رفراندم
دید و بازدید وسیاست و انتخابات3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.