۱۰ فروردين ۱۳۸۸
همسری که محبوب شوهرش بود

 

روز اول فروردین صبح زود آقای رضا خاتمی sms زد که یار و همراه امام صبح امروز به امام پیوست. خانم امام مادربزرگ خانم اشراقی همسر رضا خاتمی بود. متاسفانه تهران نبودم که در مراسم شرکت کنم ولی خبر بدی در اولین روز سال بود. دیروز در حسینیه جماران مراسم هفتمین روز درگذشت همسر امام بود.  من هم در مراسم فاتحه‌ شرکت کردم. خیلی شلوغ بود. معمولا در توصیف‌هایی که هست تنها به این که خانم ثقفی همسر امام بوده است اکتفا می‌شود.می‌دانستم که امام از آغاز ازدواج رابطه صمیمانه و عاشقانه‌ای، فراتر از روال سنتی روحانیون با همسرشان داشتند. در طول این سالها بارها نمونه‌هایی از آن را از نزدیکان و منسوبان به امام شنیده بودم. دیروز دوست خوبم آقای مقدم که سخنران مجلس بود مکاتباتی از امام با همسرشان را که در ۷۰ سال پیش از زیباترین و صمیمی‌ترین تعبیرات استفاده کرده بودند برای حاضران خواند. معروف است که می‌گویند پشتوانه‌ی هر مرد بزرگی زنی است ولی معمولا مردها کمتر برای این پشتوانه‌ها اصالت‌ و ارزش قائل هستند. در زندگی امام کاملا مشهود است که به خوبی جایگاه و قدر این پشتوانه محبوب خودشان را می‌شناختند. این می‌تواند الگوی خوبی باشد برای مردسالارانی که گمان می‌کنند که دین برای زنان نقش موثر و مستقلی قائل نیست. تجلیل از امام طبیعی بود. اما تجلیل از همسر امام به عنوان زنی که نقشی همطراز با امام داشت و معمولا این نقش‌ها نادیده گرفته‌می‌شود بسیار مهم بود. در جلسه دیروز می‌شد حضور همه‌ی گرایش‌های مختلف را دید. از عبدالله نوری و یا هادی قابل که در ایام مرخصی از زندان در جلسه بود تا کسانی که آن سوی میز آنها را محاکمه کرده بودند و به زندان فرستاده بودند. در حسینیه اصلی جماران هم مراسم زنانه بود. خانمم می‌گفت در آنجا هم ازدحام زیاد بو