۰۱ فروردين ۱۳۸۸
فرصت پیام نوروزی اوباما

 

دیروز هم زمان با نوشدن سال در ایران، انتشار خبر پیام تصویری آقای اوباما، رئیس جمهور آمریکا به ملت و رهبران جمهوری اسلامی ایران به سرعت به خبر اول دنیا تبدیل شد. محتوای متفاوت آن و اعلام درخواست پایان تیرگی روابط دو کشور و توجه به فرهنگ غنی ملت ایران واستفاده از عنوان جمهوری اسلامی ایران و تبریک به ملت و رهبران کشور،دلیل تفاوت و اهمیت  خبر در جهان بود. این بی شک یک فرصت تاریخی است. نمی توان اهمیت آمریکا را برای وضعیت فعلی ایران نا دیده گرفت. بی شک در همه ی پرونده هایی که در مورد ایران به وجود آمده و حد اقل از نظر اقتصادی با این تحریم ها آسیب فراوانی به ملت ایران وارد آمده،رد پای دولتمردان آمریکا را نمی توان نادیده گزفت. اکنون و پس از تغییردولت در آمریکا این تبریک اگر مورد توجه قرار گیرد می تواند مهمترین فرصت مهم سیاسی و اقتصادی و تاریخی تلقی شود. همچنان که بی توجهی به آن با اجماعی که اوباما می تواند در رهبران سیاسی و در افکار عمومی بر علیه ایران شکل دهد، شرایط را از دوران بوش هم می تواند خطرناک تر کند. این نشانه ی ترس و وادادگی نیست که کشوری از موقعیت های تاریخی برای به دست آوردن حقوق ملتش استفاده کند. سال نو می تواند سال مهم و تعیین کننده ای در ایران باشد. هم از نظر انتخابات در ایران وهم از نظر شرایط جهانی. الهی که سال خوبی باشد . 

4یا محول الحول والاحوال
کاش همه‌ی دنیا نوروز داشتند3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.