۰۲ فروردين ۱۳۸۸
کاش همه‌ی دنیا نوروز داشتند

 

من کلا با این که می‌گویند هنر نزد ایران است و بس و حرف‌هائی از این دست‌ها که نشان می‌دهد اول و آخر عالم ما هستیم مخالفم. همه توی دنیا سعی می‌کنند خود را کمتر از آن چه هستند نشان دهند تا بتوانند از امکانات دیگران استفاده کنند. ما در این میان البته آن‌قدر خودمان را بزرگ و از دماغ فیل افتاده می‌بینیم که نه عرب سوسمارخور را قبول داریم و نه ژاپنی های  چشم ریز را قبول داریم و نه آفریقائی‌ها را آدم حساب می‌کنیم و به پیشرفتی کمتر از آمریکا هم راضی نیستیم. حالا خیلی بی‌ربط است اگر بعد از این مقدمه بگم که خدا وکیلی عید نوروز ما را که اول سالشان با آغاز بهار شروع شود، هیچ کس در عالم ندارد. انصافا هم شروع سال با بهار چه پر معنا و لذت‌بخش است. به زور سال را نو نمی‌کنیم. همه چیزنوروز ما همراه با طبیعت است. کاش اصلا همه‌ی دنیا سالشان با نوروز آغاز می‌شد تا مزه‌ی نوروز ما را که با بهار نو می‌شویم، درک کنند. ربطش با مقدمه‌ی نوشته‌ام هم صدالبته روشن شد که به راحتی می‌شود گفت که نوروز آن چیز بزرگی است که نزد ماها است و بس. گفتم ماها. چون نوروز را در افغانستان و عراق و تاجیکستان و ترکیه و آذربایجان هم گرامی می‌دارند و مراسم آن را با تمام و کمال انجام می‌دهند. از اتفاقات نادر تاریخی هم این است که مردم ایران پس از آن که مسلمان شدند و مسلمانان پای‌بندی هم شدند، نه تنها سنت‌های ملی خود را از دست ندادند بلکه برای این سنت ملی خود از اسلام هم مجوز گرفتند. به نوعی سنت خود را داخل دین الهی کردند. این همه روایاتی که در مورد نوروز وارد شده و از آغاز بهار و طبیعت حرف زده نشانه آن است که ایرانی‌ها علاوه بر آنکه سنت نوروزی خود را حفظ کرده‌اند، آن را جزئی از دین هم کرده‌اند. سال نو بر همه مبارک باشد. بهار پر معنا و رمز و راز و سرنوشت‌ساز امسال هم مبارک باشد و الهی که به خیر بگذرد.  


4فرصت پیام نوروزی اوباما
ده اصل برای صلح جهانی 3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.