۲۹ اسفند ۱۳۸۷
آخرین روز سال

 

فردا آخرین روز سال 1387 است. یکسال دیگر بر عمر و زندگی ما گذشت. در اخرین روز خبر جان سپردن امیدمیرصیافی یک وبلاگ نویس در زندان برای جامعه اهل نت بسیار دردناک بود. مهمترین اتفاق سال گذشته در سراسر جهان بحران اقتصادی بود. همه‌ی سیاستمداران جهان هم به این بحران مشغول بودند. به خوبی عقلای جهان که می‌دانند ریاست بر هر جامعه‌ای در مرحله اول برای آنست که مردم آن بتوانند خوب زندگی کنند عمق فاجعه را درک کرده بودند. تغییر رئیس‌جمهور جنگ‌طلب و خشونت‌خواه آمریکا هم بی‌شک از اتفاقات مهم جهان بود. رای آوردن آقای اوباما با شعار تغییر و پشتوانه‌ی رای مردم و همراهی جهانی با وی تاثیر بسیار مهمی در آینده‌ی جهان خواهد داشت. اگر کشورهایی این تغییر را فرصت تلقی کنند سود فراوانی خواهند برد و اگر این فرصت تبدیل به تهدید شود هم آسیب مردم در فاصله‌ی بین واقعیت‌های سخت زندگی و شعارهایی که برای مدیریت دنیا داده می‌شد همچنانان سرگردان بودند. بارقه‌ی تغییر شرایط فعلی در سال 1387 با آغاز تحولات انتخاباتی بسیار جدی شد. آقای خاتمی ظهوری پرامید کرد و با واگذاری عرصه‌ی کاندیداتوری به آقایان کروبی و مهندس موسوی، صحنه را ترک کرد و اگر چه سرنوشت نسبتا مبهمی برای انتخابات سال آینده به وجود آمد اما اخلاق‌مداری‌اش مورد تحمیل نخبگان قرار گرفت.پرتاب موشک وماهواره ی امید هم که ثمره ی تلاش بیش از دهساله ی دانشمندان ایرانی بودهم باعث افتخار بود. به همه‌ی ایرانی‌ها که در همه جای دنیا خود را برای نو شدن آماده می‌کنند، برای طی کردن سال گذشته خسته نباشید می‌گویم. سال بسیار خوب و متفاوتی هم برای ایران و ایرانی در سال ١٣٨٨ آرزومندم. با همت بلند ایرانی می‌شود سال آینده را سال تغییر به دنیا معرفی کرد. برای من البته سال 87 در کنار همه‌ی خوبی‌ها و سختی‌هایش یک درد جانکاه بزرگ باقی گذاشت که هرگز توان فراموشی‌اش را ندارم؛ مرگ مادرم که به شدت مظلوم بود و آرام و پشتوانه‌ی زندگی. به روح مهربانش درود می‌فرستم.

 

4دلائل چهارگانه آقای خاتمی برای انصراف
یا محول الحول والاحوال3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.