۲۵ اسفند ۱۳۸۷
گلایه ها بماند برای بعد. ایران را دریابیم

 
مسئله ی انتخابات ایران به مرحله ی حساسی رسیده است. مردم امید به تغییر پیدا کرده اند. در بین نخبگان سیاسی و علمی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در گروه های مختلف سیاسی اجماعی کم نظیر برای تغییر شرایط کشور و نجات ایران از مشکلات داخلی و خارجی شکل گرفته است. جریان اصولگرا و محافظه کار به دلیل کاندیداتوری آقای احمدی نژاد نمی توانند فرد جدی دیگری را به به صحنه ی رقابت بکشانند. همه ی امید ها به جریان اصلاحات است. وجود سه کاندیدا در صحنه ی رقابت در جبهه ی اصلاح طلبان - به اتفاق آرای همه ی کسانی که دل در گرو نجات ایران دارند- راه را برای ادامه ی وضعیت فعلی هموار می کند. اگر چنین شود تاریخ اصلاح طلبان را نمی بخشد. در این شرایط مهم نیست که چه کسی مقصر بوده. مهم این است که اصلاح طلبان به سمت وحدت پیش بروند. هر کس دلش بیشتر برای ایران می سوزد. باید پیش تر از دیگران برای یکی شدن کاندیداها پیشقدم شود. بررسی خیلی از چراها و گلایه ها را می توان به فرصت های بعدی حوالت داد. آمدن دوباره ی احمدی نژاد برای مردم غیر قابل قبول است. ماجرای اصلاح طلبان و محافظه کاران ووحدت ما مثل آنست که در تاریخ آورده اند که دو نفر ادعای مادری بر کودکی می کردند. حضرت علی پیشنهاد داد کودک را از وسط دو نیم کنند.مادر حقیقی برای حفظ جان فرزندش دست از ادعای خود برداشت. دور گذشته نیز به دلیل همبن چند گانگی در کاندیداها انتخابات را واگذار کردیم و ایران این همه خسارت تحمل کرد و سرمایه های ملی ایران نابود شد. این فرصت تاریخی را نباید از دست داد. به خاطر ایران و فرزندانمان.

4میلاد اخلاق و صداقت
شوک پر معنای بعد از انصراف3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.