۲۴ اسفند ۱۳۸۷
میلاد اخلاق و صداقت

 

 

فردا سالروز تولد دو شخصبتی است که یکی پیامبر بزرگ اسلام است و دیگری امام صادق رئیس مذهب شیعه. به همبن دلبل برای مردم ایران که هم مسلمانند وهم شیعه هستند، یک روز بزرگ و استثنائی است. خصوصیت بارز پیامبر اخلاق بود و دلیل بعثتش، اتمام مکارم اخلاقی بود. درست در شرایطی که درجامعه ی ما مبانی اخلاقی درهمه جیز آسیب دیده و بیش از هر زمان دیگری به اخلاق محوری نیاز داریم، پاسداشت این روز بزرگ با معناتر از همیشه است. امام صادق هم مظهر صداقت است. دردناک است اما باید اعتراف کرد که صداقت نیز در همه ی عرصه ها در جامعه ی امروز دچار تزلزل و نا پایداری است. کمتر می توان در کلام ورفتار متولیان امور چامعه صداقت را دید. به همین دلیل روابط درون جامعه نیزنا صادقانه و پر فریب شده است. از دیر باز به ما گفته اند که پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام یک مکتب هستند که بیش از احترام،  باید به سخنان واندیشه ی آنان دل بست. پیروی از مکتب پیامبر و امام صادق در گرو پای بندی جامعه به اخلاق و صداقت است. این روز بزرگ واین دو میلاد فرخنذه را به مسلمانان و شیعیان جهان و به خصوص به ایرانیان سرافراز تبریک میگویم

4هوادارن آقای خاتمی و دلخوری ها و مسائل خانوادگی!
گلایه ها بماند برای بعد. ایران را دریابیم3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.