۲۳ اسفند ۱۳۸۷
هوادارن آقای خاتمی و دلخوری ها و مسائل خانوادگی!


دیروز در جلسات مختلفی که به انتخابات ربط داشت، شرکت کرده بودم. آقای موسوی لاری ساعت30/7 صبح مثل همیشه دعوت کرده بود که در کمیته ی راهبردی ستاد آقای خاتمی شرکت کنیم. مسائل مختلف در مورد فعال تر شدن ستاد و با نشاط ماندن نیروهای هوادار آقای خاتمی که خیلی به پیروزی ایشان امیدوار شده اند، بحث شد و راهکار های مختلفی ارائه گردید. بعد رفتیم ستاد 88 که جوانان هوادار آقای خاتمی در ستاد 88 از سراسر کشور آمده بودند. یک نوع دلخوری و سرخوردگی عمومی نسبی را با وضعیت فعلی در چهره شان می شد دید. در حاشیه ی جلسه خیلی هاشان به آقای خاتمی پیغام می دادند که مبادا منصرف شود. کلی توضیح دادم که من سخنگوی آقای خاتمی نیستم و فقط تحلیل های خودم را میگویم.اما آنها ادامه می دادند. بنا به گفته ی آنان نمی شود نسل جوان را پشت سر کس دیگری بسیج کرد و نگران بودند که اطلاعات واقعی از شهرستانها به مرکز نرسد و به دلیل اختلافات جبهه ی اصلاحات و یا انصراف آقای خاتمی، رئیس جمهور آینده همچنان دکتر احمدی نژاد بماند.  من گفتم که انصراف آقای خاتمی شایعه ای است که از خارج جبهه ی اصلاحات القا می شود، توضبح دادم که آقای خاتمی هم گفته که با کاندیداتوری اش جا را برای کسی تنگ نمی کند. جدای از این حرف ها نکته ی با مزه، این بود که خبرگزاری فارس در پایان این جلسه از خانم زهرا اشراقی پرسید که آیا تکذیب می کنید که خانم زهره صادقی – همسر آقای خاتمی – به دلیل اینکه با کاندیداتوری آقای خاتمی مخالف بوده، با ایشان قهر کرده و رفته به یکی از روستاهای کاشان. ظاهرا روزها برای هر جلسه ای ستاد جنگ روانی که یکی از شعباتش در خبرگزاری فارس است، رسما دروغ جعل می کنند و به جلسات اعزام می وند تا از افراد بپرسند و بگویند آیا این را تکذیب می کنید؟ آن قدر هم قافیه تنگ شده که دروغ خانوادگی هم جعل می کنند. کاش بزرگترهاشان می گفتند که این رواج دروغ پردازی چه بر سر اخلاق جامعه در درازمدت می آورد.  بعد از ظهر هم که رفته بودیم مراسم ارتحال حاج احمد آقا و تسلیت به خانواده ی ایشان.

 

4روزنامه نگاری سازماندهی شده
میلاد اخلاق و صداقت3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.