۲۸ بهمن ۱۳۸۷
آقای مطهری باید با آقای احمدی نژاد رایزنی کند

 

آقای علی مطهری که اکنون نماینده‌ی مجلس است و از ارکان اصولگرایان شناخته می‌شود شاید به دلیل آنکه نشان از استاد فرزانه مرتضی مطهری دارد از صداقت و شجاعت در خور توجهی برخوردار است. هرچند در مسائل سیاسی سادگی خاصی دارد. ایشان طرحی ارایه کرده است که آقای خاتمی کاندیدا نشود تا امکان اتفاق‌نظر برای حمایت از کاندیدایی غیر از آقای احمدی‌نژاد وجود داشته باشد. ایشان گفته؛ قصد دارد این ایده را با آقای خاتمی هم در میان بگذارد. فکر می‌کنم مشکل اصلی اصولگرایان آقای احمدی‌نژاد است که باید با ایشان رایزنی شود چون اگر آقای احمدی‌نژاد قبول کند که کاندیدا نشود، اصولگرایان می‌توانند به دنبال فرد دیگری بروند و آقای خاتمی هم می‌تواند به این طرح کمک کند. اما وقتی واقعیت این است که نه تنها آقای احمدی‌نژاد آماده کنار رفتن نیست و بر اساس شنیده‌ها، حتی به اصولگرایان پیغام داده است که به حمایت شما هم نیاز ندارم و اصولگرایان هم کس دیگری ندارند که حتی بتواند اکثریت اصولگرایان را به دور خود جمع کند، صحبت از کاندیداتوری یک اصولگرا، غیر احمدی‌نژاد اگر از سوی غیر علی آقای مطهری مطرح شده بود حتما یک بازی مسخره در سیاست تعریف می‌شد. واقعیت این است که اصولگرایان تا وقتی احمدی‌نژاد اعلام انصراف نکرده، چاره‌ای جز حمایت از او ندارند. حتی اگر به قول بعضی از سران اصولگرا، مجبور باشند با چشمان گریان از احمدی‌نژاد حمایت کنند. آنها به همین دلیل می‌خواهند توپی را که در اختیار ندارند، به زمین اصلاح‌طلبان و شخص آقای خاتمی پرتاب کنند. بازی بامزه‌ای است ولی مصنوعی بودن آن خیلی تابلو است. آقای مطهری و دوستانشان اگر موافقت اولیه آقای احمدی‌نژاد را برای کاندیدا نشدن به‌دست آوردند آن وقت دنبال طرح‌های جایگزین باید بروند.

 

4اربعین
پیام انتخاب آقای عارف برای ستاد آقای خاتمی 3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.