۲۵ بهمن ۱۳۸۷
خاتمی و رسانه چلچراغی

 

این متن را به درخواست بچه‌های چلچراغ نوشتم: از چند روز قبل در مجمع روحانیون قرار داشتیم که روز یکشنبه همزمان با جلسه مجمع روحانیون مبارز سایت مجمع را با حضور آقای خاتمی و خبرنگاران رونمایی کنیم. روز یکشنبه بعد از مذاکرات فشرده‌ای که داشت، آقای خاتمی تصمیم نهایی خود را برای اعلام کاندیداتوری گرفته بود و قصد اعلام آن را داشت. بهترین فرصت، حضور در همین جلسه بود. دوستان خبری آقای خاتمی به خبرگزاری‌های داخلی و خارجی اعلام کردند که در این جلسه شرکت کنند. کمتر کسی باور می‌کرد که برای افتتاح سایت این دعوت صورت گرفته باشد. وقتی رفتیم، خبرنگاران داخلی و خارجی سالن را پر کرده بودند. قرار بود نماز مغرب و عشا را بخوانیم و بعد کنفرانس خبری آغاز شود. قبل از نماز پرده را کشیدند تا منظره نماز مغرب و عشا را هم خبرنگاران بگیرند. آقای خاتمی بعد از سخنرانی مجید انصاری پشت تریبون قرار گرفت. همه منتظر اعلام رسمی بودند. بعضی از خبرگزاری‌ها همان موقع اعلام رسمی کردند. حتی قبل از اینکه آقای خاتمی اعلام کند. دنیای خبر است و مسابقه سرعت اعلام خبر. وقتی آقای خاتمی اعلام کرد که با جدیت حضور خودم را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری اعلام می‌کنم، بعد از صلوات و کف حضار، تلفن همراه خبرنگاران به کار افتاد تا سریع از داخل همان جلسه خبرها را اعلام کنند. بلافاصله با اس‌ام‌اس خبر دادند که این خبر به خبر مهم دنیا تبدیل شده است. آقای خاتمی با همه سختی‌هایی که می‌دانست و پیش‌بینی می‌کرد، وارد این کارزار شد. از این پس رسالت ماست که پیروزی را که بسیار آسان است برای این جامعه فراهم آوریم. حضور آقای خاتمی قطعا اتنخابات را دوققطبی جدی می‌کند. رقابت جدی آینده بین آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد خواهد بود. این اولین‌بار است که در تاریخ ایران کسی رقابت «جدی» با رییس‌جمهور می‌کند که همه امکانات تبلیغاتی را در اختیار دارد. آن هم در شرایطی که هیچ رسانه مکتوب و رادیو تلویزیونی به طور مستقیم در اختیار آقای خاتمی نیست. وظیفه این اطلاع‌رسانی بر عهده من و شماست و ما می‌توانیم از شبکه قدرتمند شفاهی و مجازی خود بر همه آن همه رسانه که فقط تبلیغ رسمی برای رییس‌جمهور می‌کنند فائق آییم. چیزی که آیندگان و تاریخ ایران در این شرایط حساس از همه ما انتظار دارند. جوانان چلچراغی یکی از شبکه‌های جدی این اطلاع‌رسانی هستند. آنها سمبل رسانه‌ای هستند که می‌تواند این پیام را به داخل خانه‌ها و خانواده‌ها ببرد و به خصوص به کسانی که در دور قبل با تحریم بهترین کادو را به محافظه‌کاران دادند، نسبت به وظیفه سرنوشت‌ساز تاریخی و ایران‌محور خود تذکر دهند. آینده روشنی با اعلام کاندیداتوری خاتمی در انتظار ایران و ایرانی است. نسل جوان امروز می‌تواند این معجزه را بیافریند.

 

4چهلم مادرم
مسئله آقایان کروبی و مهندس موسوی3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.