۰۱ بهمن ۱۳۸۷
رفتن بوش و آمدن اوباما، دو اتفاق بزرگ امروز دنیا

 

امروز دو اتفاق مهم در آمریکا صورت می‌گیرد که بر همه جا‌ی جهان تاثیر فراوانی دارد. یکی پایان یافتن ریاست‌جمهوری بوش و دیگری آغاز ریاست‌جمهوری اوباماست. دوران بوش، دوران تلخ و سختی برای مردم آمریکا و جهانیان بود. خشونت و ترور  نهادینه شد. حتی آخرین روزهای حکومت بوش با خون مردم غزه آغشته بود. پایان این دوران خود یک اتفاق مهم برای تاریخ بشریت است. اتفاق دیگر که البته با شادی و هلهله میلیونها نفر در واشنگتن امروز صورت می‌گیرد، آغاز ریاست‌جمهوری آقای اوباماست که با شعار تغییر از میان رنگین‌پوستانی که تا سه دهه پیش حق حضور در رستوران‌ها در کنار سفید پوستان را نداشتند انتخاب شده است و می‌تواند برای همه‌ی دنیا یک فرصت جدید تلقی شود. این دو اتفاق برای همه‌ی دنیا و به‌خصوص برای ایران که چالش سختی را در آن هشت ساله با آمریکا داشته و هنوز آن چالش در راس مسائل سیاست خارجی دولت آقای اوباماست هم می‌تواند فرصت تلقی شود. اگر این موقعیت در میان دولتمردان ایران فرصت تعبیر شود و در نتیجه ایران از فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بیرون آید، موفقیت دیپلماسی دولت ایران خواهد بود که این بار از این فرصت استفاده کرده  و آن را تبدیل به تهدید ننموده است. گرچه به نظر می‌رسد در ایران کسانی علاقه‌مندند به خاطر قرار گرفتن در محوریت رهبری ضد آمریکائی جهان این فرصت را نادیده بگیرند و در آمریکا هم کسانی برای حل مشکلات آمریکا در عراق و خاورمیانه دنبال یک دشمن هستند که حول محور آن دشمن، مشکلات جهانی خود را حل کنند و ایران ظرفیت دارد که آن دشمن باشد، این اتفاق خطرناکی است که دور از تصور نیست. در هر حال امروز در دنیا  آن پایان و این آغاز روز مهم و بزرگی است که به‌دلیل اهمیت تاثیرگذاری آمریکا بر دنیا بیشتر کشورها خود را آماده کرده‌اند که از این فرصت بهره ببرند.

 

4ایرنا و ماجرای بامزه ی لیسانس آقای خاتمی
آیات و روایات و انتخابات خاتمی و ناطق نوری3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.