۳۰ دی ۱۳۸۷
ایرنا و ماجرای بامزه ی لیسانس آقای خاتمی

 

ایرنا، اسم خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی است که قبل‌ترها اعتباری داشت. صحت و سقم سایر خبرها به وسیله آن مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. اما از وقتی که این خبرگزاری رسمی دولتی به دست افراطیون جبهه‌ ی افراطی هوادار دولت قرار گرفته و فکر می‌کنند که برای باقی‌ماندن در این جایگاه هم باید خیلی حیلی از دولت هواداری کنند، در بسیاری از موارد انتشار خبر در ایرنا خود می‌تواند دلیلی بر عدم صحت آن تلقی گردد. نمونه‌ی بامزه‌ی آن خبری بود که این روزها ایرنا وچند سایت خبری طرفدار دولت،القا کرده بودندکه لیسانس آقای خاتمی جعلی است و سال ۸۰ لیسانس گرفته است. یادشان رفته که دولت در اختیار خودشان هست. می‌توانستند با دانشگاه اصفهان تماس بگیرند و بپرسند که آیا آقای خاتمی همه‌ی واحدهای لیسانسش را پاس کرده یا نه؟ می‌توانستند با نظام وظیفه که کارت پایان خدمت لیسانس وظیفه صادر کرده تماس بگیرند و سوال کنند. می‌توانستند با دانشگاه علوم تربیتی تهران تماس بگیرند و بپرسند که چگونه در فوق‌لیسانس پذیرفته شده است. در آستانه‌ی انتخابات و امکان حضور آقای خاتمی در انتخابات این دستپاچگی هواداران راست خیلی بامزه است. واقعاْ بیش از اعتماد به نظرسنجی‌ها در مورد آقای خاتمی که همه حکایت از رای غیر قابل مقایسه ی وی با احمدی نژاد دارد، از این نوع رفتارمخالفان بیشتر می‌شود فهمید که اگر کاندیدا شود چه رایی خواهد آورد. شاید هم حق دارند این قدر نگران باشند که حتی حاضرند خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی را هم با آن همه اعتبار و سابقه ونیروی کارآمد را هم فدای این دروغهای مسخره کنند. وبلاگهای هواداران دولت که گول این خبر را خورده و خواسته بودند این خبرسازی دروغ سایت ها را با ماجرای کردان مشابه سازی کنند خیلی بامزه‌تر بودند.آقای خاتمی انصافا آدم خوش شانسی است که مخالفانی این چنینی دارد. تا باشد الهی که این مخالفان باشند و بنویسند. سایت آینده هم مدرک لیسانس و ثبت نام فوق لیسانس و ریز نمرات لیسانس آقای خاتمی را منتشر کرده.اینجا است.

 

4فرق خاتمی و مهندس موسوی با خیلی ها
رفتن بوش و آمدن اوباما، دو اتفاق بزرگ امروز دنیا3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.