۲۱ دی ۱۳۸۷
غزه و مسائل داخلی وجناحی

 

 

چندی پیش یکی از وزرای اقتصادی آقای خاتمی که رابطه اش با اصولگرایان بیشتر از اصلاح طلبان هست تعریف می کرد که درمراسم رسمی تظاهرات حمایت از غزه شرکت کرده بود. وقتی جماعت افراطی طرفداران دولت، او را دیده بودند، به جای اسرائیل، علیه شخص آقای خاتمی و دولت آقای خاتمی شعار داده بودند. به همه همکاران سابقش توصیه می کرد که در این نوع مراسم یا شرکت نکنند و یا حد اقل تنهائی نروند. همان روز، روزنامه اعتماد ملی هم از اهانت و اعتراض به آقای کروبی در همان تظاهرات حمایت از غزه نوشته بود که معترضین باز به جای اعتراض به اسرائیل، کروبی را سئوال پیچ کرذه بودند که چرا در روزنامه اعتماد ملی دولت و شخص احمدی نژاد مورد انتقاد قرار می گیرد. اینکه مناسبت هایی مثل تظاهرات علیه جنایات اسرائیل که بخش های مهمی از جامعه آمادگی حضور در آن دارند، تبدیل به کلوپ سیاسی جمع اندکی می شود که به خاطر منافعشان سعی می کنند این مناسبت ها را در اختیار خود نگه دارند، در حقیقت تلاش دارند این مناسبت ها را بی اثر و بی فایده  کنند وایران را که این همه هزینه ی سیاسی و اقتصادی حمایت از فلسطین را می دهد، از معدود کشورهایی معرفی کنند که تظاهرات خود جوش و فراگیری علیه جنایات غزه در آن صورت نمی گیرد و در تظاهرات رسمی هم حتی برای کروبی و یا وزرای آقای خاتمی امکان حضور وجود نداشته باشد. در روزی که روزنامه ی کارگزاران به خاطر بیانیه ی تحکیم وحدت درمورد حوادث غزه توقیف شد، چند تن از مسئولان وحزب و روزنامه ی کارگزاران را به مناسبتی دیدم. همه شان  با اینکه نمی دانستند غزه هم ازخط قرمزهایی شده که عبور از آن باعث تعطیلی روزنامه می شود به خاطر جنایات اسرائیل بر این باور بودند  که انتشارآن بیانیه اشتباه بوده وآمادگی همه نوع جبران را داشتند، اما گویا همه پذیرفته بودند که بهانه ی غزه فرصت خوبی در آستانه ی انتخابات برای بستن یک روزنامه ی اصلاح طلب بوده است که مخالفان سیاسی داخلی اصلاح طلبان از این فرصت استفاده بهینه ی حزبی کرده بودند. دردنیا هم که نمی دانستند عده ای در ایران از همه ی شرایط برای منافع داخلی بهره می برند،  خبر تعطیلی روزنامه ی کارگزاران و یا منحل کردن دفتر تحکیم وحدت به دلیل مسائل غزه، این پیام را منتقل کرد که گویا عده ی زیاد و موثری با حمایت از مردم غزه مخالف هستند. البته که ارسال این پیام به دنیا نه به نفع دولت است ونه به نفع غزه. حیف که عده ای منافع سیاسی خود را بر همه چیز ترجیح می دهند و کسی هم به آنان اتهام تهیه ی خوراک برای اسرائیل نمی زند. جنایات اسرائیل علیه مردم مظلوم غزه وجدان همه ی انسان ها را در دنیا جریحه دار کرده است.  

4دنیای کثیف سیاست و خون مردم مظلوم
تسلا3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.