۱۲ دی ۱۳۸۷
برای مادرم

مادرم همه چیزم بود. مظلوم بود و آرام. امروز پرواز کرد. چه روز سختی است امروز و چه  ایام سختی خواهد بودُ بی مادر بودن.

فردا  جمعه ساعت ۸.۳۰ بامداد ار مسجد کرامت مشهد تشییع اش می کنیم.

***

فردا یکشنبه از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح و ۲ تا ۴ بعد از ظهر در مسجد الرضای مشهد به آدرس احمدآباد، انتهای خیابان رضا (سی متری اول) مجلس ترحیمی برگزار می شود.

***

روز شنبه آینده ۲۱ دیماه هم مجلسی در تهران برگزار خواهد شد که ساعت و مکان آنرا بعداْ اعلام خواهم کرد.

4پایان سال ۲۰۰۸
خدا مادرتان را نگهدارد3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.