۱۰ دی ۱۳۸۷
چرا همه اصولگرایان پشت سر احمدی‌نژاد قرار می‌گیرند؟


چند ماه قبل یکی از سران اصولگرایی کشور را در یک جلسه عمومی دیدم. در مورد انتخابات صحبت کردیم و مشفقانه گفت به آقای خاتمی بگویید کاندیدا نشود چون اگر کاندیدا شود همه ما مجبوریم از آقای احمدی‌نژاد حمایت کنیم و با وضعیتی که احمدی‌نژاد برای کشور به وجود آورده به مصلحت نیست که چهار سال دیگر هم رئیس‌جمهور شود. بعدها هم این مطلب به صورت علنی و خبری از سوی جمعی از اصولگرایان درون مجلس و احزاب تکرار شد. هفته گذشته هم یکی از سیاست‌پیشگان عالی‌رتبه نقل می‌کرد که در جلسه‌ی مهمی که بخشی از اصولگرایان منتقد آقای احمدی‌نژاد داشته‌اند گفته‌اند که اگر آقای خاتمی کاندیدا شود با چشمان گریان باید به احمدی‌نژاد رای دهیم. این جنگ روانی در حالی است که اولاً معلوم می‌شود همه فهمیده‌اند که پایگاه رئیس‌جمهور برای انتخاب شدن در دور آینده چقدر لرزان است و مهمتر از آن اینکه خود اصولگرایان می‌دانند که در هر صورت در انتخابات چاره‌ای جز حمایت از احمدی‌نژاد ندارند. زیرا اگر اصولگرایان ده نفر کاندیدا هم داشته باشند و همه‌ی آنها هم از آقای احمدی‌نژاد بخواهند که کاندیدا نشود، باز هم ایشان کاندیدا خواهد شد و اگر کاندیدا شود به دلیل امکانات تبلیغاتی و مالی که در اختیار دارد در درون جبهه اصولگرایی کسی که بتواند در رقابت با آقای احمدی‌نژاد او را شکست دهد وجود ندارد. گذشته از آنکه احمدی‌نژاد حمایت‌های ویژه‌ای هم دارد که اصولگرایان را از رقابت با احمدی‌نژاد باز می‌دارد. تنها در این میدان رقابت، آقای خاتمی است که خودشان هم می‌دانند که امکان شکست انتخاباتی احمدی‌نژاد را دارد و چون حتی اصولگرایان منتقد از دولت احمدی‌نژاد را که از درون جبهه‌ی خودشان هست بر خاتمی ترجیح می‌دهند این جنگ روانی را راه انداخته‌اند که خاتمی کاندیدا نشود و در نتیجه احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور آینده شود. قبلاً نوشته بودم که اصلاح‌طلبان باید از یکپارچگی اصولگرایان پشت سر احمدی‌نژاد، استقبال کنند اما اکنون بر این باورم که اصولگرایان چاره‌ای جز حمایت از احمدی‌نژاد ندارند و این کار می‌تواند تکلیف کل اصولگرایان را یک‌جا و با هم روشن کند. آقای خاتمی هم حتماً آن قدر هوشمند و مردم محور هست که این مسئولیت تاریخی خود را بشناسد و به این امید جامعه که به تنها راه برون رفت از این وضعیت تبدیل شده پاسخ مثبت دهد و زودتر اعلام کاندیداتوری کند.

4جمی قهرمان ملی بود
پایان سال ۲۰۰۸3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.