۲۲ آذر ۱۳۸۷
عدالت محوری در دولت الکترونیک

 

تا به حال چه در دوره­ی آقای خاتمی و چه در دوره­ی آقای احمدی­نژاد پول زیادی صرف دولت الکترونیک شده است؛ اما در عمل هنوز خیلی با دولت الکترونیک فاصله داریم. مهم­ترین خصوصیت دولت الکترونیک اجرای عدالت و دوری از پارتی بازی است. ماشین نه آقازاده می­شناسد و نه خوشگل را به زشت ترجیح می­دهد و نه رشوه قبول می­کند. شاید به دلیل این که در دولت الکترونیک این اتفاقات نامطلوب صورت می­پذیرد، دست­اندرکاران ترجیح می­دهند هم­چنان در دوران راه اندازی دولت الکترونیک بودجه مصرف کنند. عدالت محوری تنها در سایه­ی دولت الکترونیک فراگیر امکان­پذیر است.

 

4چلچراغی‌ها و وب‌نوشت
دولت وحدت ملی و همایش مجلس و چند نکته قابل توجه3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.