۲۴ دی ۱۳۸۷
حکومت چندصدایی، معجزه هزاره سوم

 

یادتان هست در سال­های اصلاحات مهم­ترین تهدید، چندصدایی داخل حکومت معرفی می­شد. مجلس هفتم با تلاش خستگی ناپذیر خیلی­ها تبدیل به اکثریت غیر اصلاح طلب شد. همان تلاش ادامه داشت تا آقای احمدی نژاد رییس جمهور شد؛ و بالاخره تمام حکومت یک دست شد. این هنر بزرگ آقای احمدی نژاد بود که پس از گذشت سه سال و نیم که حکومت یک دست را تحویل گرفت، جبهه اصول­گرای یک دست خودشان را هم تبدیل به چندین دست پراختلاف کرد. لابد همین­ها را خانم رجبی دیده که عنوان معجزه­ی سوم را به رییس جمهور محترم هدیه کرده است.

 

4درباره دیدار آقای خاتمی با رهبر انقلاب
سایت کاندیداهای ریاست‌جمهوری3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.