۱۳ آذر ۱۳۸۷
ظرفیت قانون اساسی تمام شده یا نه؟

 

دیروز آقای خاتمی آخرین بخش تبیین اصلاحات را انجام داد. قسمت اول و دوم را ببینید. دیروزسومین جلسه بود.من هم رفته بودم. به صورت تصادفی این بخش که رابطه­ی اصلاحات و قانون اساسی بود در سالروز تصویب قانون اساسی صورت گرفته بود. می­خواستم نکاتی از آن را یادداشت کنم. خودکار نداشتم. آقای دکتر عارف خودکارش را داد؛ ولی به خاطر خصلت یزدی بودن او و آخوند بودن من تا آخر مواظب بود خودکار را در جیبم نگذارم. اصلی­ترین حرف آقای خاتمی این بود که قانون اساسی اگر چه وحی منزل نیست و امام هم در بهشت زهرا گفته­اند که نسل­های قبل حق نسل ما را نمی­توانند سلب کنند، ولی همین قانون اساسی ظرفیت­های فراوانی دارد که می­شود با تکیه به آن اصلاحات را نهادینه کرد. اصلاحات باید به روح و محتوای قانون اساسی توجه کند که بنا به نظر امام حتی فعلیت حکم رهبری را مبتنی بر نظر مردم می­دانستند و رهبر را منتخب مردم از طریق خبرگان می­داند و او  هم در برابر مردم از طریق  مجلس خبرگان باید پاسخ­گو باشد.  و یا این که قانون اساسی به طور کامل و به خصوص در مورد حقوق مردم بر حاکمان باید اجرا شودو همه در مقابل اختیاراتی که دارند در برابر مردم مسئول هستند. این برداشت­های آقای خاتمی از رابطه­ی قانون اساسی و اصلاحات بود. به اجرای قانون شوراها در دوره­ی اصلاحات بعد از 20 سال توقف هم به عنوان یک نمونه اشاره کرد. البته این که بعد از 30 سال چرا با وجود قانون اساسی از ظرفیت و روح آن استفاده نشده سؤال مهمی بود که ذهن خیلی­ها را مشغول کرده است.  عدم باور حاکمان به روح قانون اساسی و تفسیر به رای و به نفع خود مشکلی است که کار آدم های پایبند به قانو اساسی مثل آقای خاتمی را دشوار می کند. همچنانکه در دور قبل مشکل اساسی وی بود. خود آقای خاتمی از قول مرحوم گل آقا تعریف می­کرد که کسی روی اسبی یورتمه می­رفت. نتوانست خودش را کنترل کند. از پشت اسب افتاد. گفت این اسب تمام شده است؛ اسب دیگری بیاورید. می­گفت  این افرادند که تمام می­شوند ولی قانون اساسی تمام نشده و ظرفیت استفاده از آن وجود دارد. بحث و گفت­وگوهای جالبی هم بعد از سخنرانی پیش آمد. جالب­تر از همه این بود که یکی فکر کرده بود تبیین نظری اصلاحات، تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است. مقدمه و مؤخره را کنار گذاشت و پرسید رئوس برنامه­های شما برای 4 سال آینده چیست؟ کلی همه خندیدند.

 

4مجلس در کجای امور است؟
افتتاحیه ی مشارکت و اختتامیه ی کارگزاران3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.