۲۵ آبان ۱۳۸۷
اعراب خلیج فارس و رابطه ایران و آمریکا

 

هفته­ی گذشته بعد از موفقیت اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بحث­های داغی در تلویزیون­های عربی خلیج فارس شکل گرفته بود. جوهر همه­ی بحث­ها این بود که آمریکایی­ها قدرت  تجاوز و آسیب زدن دارند. اصرار داشتند که ایران باید هم­چنان دم پر بماند. می­گفتند نباید بگذاریم ایران در هیچ شرایطی رابطه­ی خوبی با آمریکا پیدا کند که عرب­ها تنها بمانند و مجبور باشند به جای ایران هزینه بدهند. در میزگرد تلویزیون الجزیره در هفته­ی پیش یکی از تحلیل­گران می­گفت ما عرب­ها باید همواره آمریکا را از خطر ایران بر حذر داریم تا هوس تصحیح روابط خود با ایران را نداشته باشد؛ به همین شفافی! نظر آنها بود؛ به من چه؟! فقط همین­جوری نظرشان را برای شما نقل کردم!

 

4خاطره آیت الله خزعلی
خالقان اندیشه نباید بی دفاع بمانند3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.