۲۱ آبان ۱۳۸۷
ریاست جمهوری دو دستی آقای جنتی

 

آیت الله جنتی هفته­ی گذشته در خطبه­های نماز جمعه همان موقع که به شدت از دولت حمایت می­کردند و با اشاره به یک مشت روزنامه که ریخته­اند سر دولت مظلوم به یک عده­ای که حتماً غیر آقای احمدی نژاد بودند اشاره داشتند که این­ها گمان کرده­اند ما دو دستی ریاست جمهوری را به آن­ها تحویل خواهیم داد. بعد شیطان را لعنت کردند و از ادامه­ی حرف منصرف شدند و گفتند به وقتش توضیح می­دهند. هفته­هایی که ایشان خطبه می­خوانند را حتماً گوش کنید. خیلی بامزه است. تصور این­که ریاست جمهوری مثل دبیری شورای نگهبان دو دستی تقدیم می­شود هم یکی از آن نمونه حرف­های بامزه بود. بازم همین جوری!

 

4شهروند هم تعطیل شد
فضاسازی رسانه ای اصولگرایان برای آقای خاتمی و رابطه آن با نظرسنجی ها3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.