۱۳ آبان ۱۳۸۷
آقای خاتمی مبانی نظری اصلاحات را تبیین می کند

 

چند روز پیش دعوتنامه­ای از بنیاد باران دریافت کردم که آقای خاتمی قرار است در جلساتی غیر انتخاباتی، مبانی نظری اصلاحات را در سلسله جلساتی تبیین کند و فردا اولین جلسه­ی آن برگزار می­شود. آقای خاتمی فکر تبیین اصلاحات را –آن­چنان که خودش باور دارد – از دو سال پیش دنبال می­کرد؛ جلسات فشرده­ای هم برای این کار برگزار کرد. اصلی­ترین هدفش هم این بود که وقتی قرائت­های مختلف و احیاناً متناقضی از اصلاحات در جامعه توسط موافقان و مخالفان ارائه می­شود مبانی نظری اصلاحاتی که آقای خاتمی آن را قبول دارد تبیین شده باشد تا هم مرزها روشن شود و هم آقای خاتمی و مبانی­اش به عنوان محور اصلی حرکت اصلاحی جامعه در مورد اصلاحات شفاف باشد و هم اگر کسان دیگری که البته حق هم دارند از اصلاحات تعریف متفاوتی داشته باشند، تعریف دیگری  دارند، مطرح کنند و تفاوت­هایش با اصلاحات مورد نظر آقای خاتمی معلوم باشد. این توقعی بود که از آقای خاتمی می­رفت و در بسیاری از موارد آقای خاتمی مورد نقد تحلیل­گران قرار می­گرفت که چرا منشور معینی برای اصلاحات مورد نظرش نداده است. وقتی دو سال پیش آقای خاتمی این کار را شروع کرد بحث انتخابات مطرح نبود و آن چه که الان هم به نتیجه رسیده ربطی به انتخابات ندارد. تقریباً همه­ی این مبانی هم به طور پراکنده در طول مدت ریاست جمهوری، توسط وی مطرح شده بود؛ اما در کنار یکدیگر به طور منظم قرار نگرفته بود که بشود آن را به عنوان مبانی نظری و باورهای آقای خاتمی از اصلاحات دانست. این کار اگرچه دیر شده اما اکنون به پایان رسیده و قرار است که توسط خودش برای عده­ای تبیین شود تا در نهایت منتشر گردد. شاید در فضای پرالتهاب کنونی که همه­ی حواس­ها متوجه کاندیدای آینده­ی ریاست جمهوری است و برنامه­های مشخص و عملی از کاندیداها برای نجات کشور از وضعیت کنونی می­طلبند، طرح مبانی نظری اصلاحات بدون ارتباط به انتخابات ۷ ماه آینده ایران جاذبه­ای نداشته باشد؛ اما نباید فراموش کرد که همین دستپاچگی در آغاز دوره­ی اصلاحات که در آن مبانی اصلاحات تبیین نشد، آفت­های فراوانی برای اصلاحات و کشور ایجاد کرد. به گمان من  این­که آقای خاتمی بدون نگاه به انتخابات آینده اصول مدونی را برای مبانی نظری اصلاحات تبیین می­کند، گام بزرگی برای نهادینه کردن اصلاحات در ایران است؛ فعلاً فارغ از آن که چه کسی کاندیدای مورد توافق اصلاح طلبان خواهد بود. معنای این جلسات غیر انتخاباتی نه نفی حضور خاتمی در انتخابات است و نه اعلام حضور.

 

4فواید انتخاب مک گین برای اصولگرایان افراطی و اوباما برای اصلاح طلبان ایرانی
تسخیر سفارت آمریکا، واقعیت آن روز، نه نیاز امروز3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.