۰۸ آبان ۱۳۸۷
رئیس جمهور، کردان، و آبروی ملت ایران

 

دوستان آقای احمدی نژاد همیشه می­گویند فرق ایشان با آقای خاتمی این است که احمدی نژاد از افراد هم­خط و همراهش حسابی حمایت می­کند. آخرین موردش حمایت همه جانبه­ی ایشان از آقای کردان است؛ معاون قدرتمند سابق آقای لاریجانی و وزیر فعلی کشور. رئیس جمهور که با استعفا و عزل وی مخالف بوده اعلام کرده که تصمیم دارد درجلسه­ی استیضاح ایشان برای دفاع از آقای کردان به مجلس برود تا نگذارند آقای کردان از خدمت به مردم محروم شود. رئیس جمهور قبلاً هم اعلام کرده بود که اساساً مدرک دانشگاهی کاغذ پاره­ای بیش نیست؛ همان مدارک دانشگاهی که خود ایشان هم دارند و دانشجویان و اساتید کشور می­دانند چه­قدر دستیابی به آن سخت است. می­گویند جعل توسط کس دیگری انجام شده و وزیر کشور که در مجلس گفته بود با مترجم برای دفاع از تزش رفته و دفاع کرده، حالا با کمک دادستان دنبال جاعل می­گردند. اگر آقای کردان موفق شود در مجلس، به دلیل هم­پیمانی و هم­خطی اکثریت مجلس با وی و به خاطر دفاع آقای احمدی نژاد دوباره رأی بیاورد، دیگر حتماً معلوم می­شود که رئیس جمهور قدرتمندی داریم و نشان می­دهد دولتی­ها همان جوری که بی­دلیل، شجاعانه و قدرتمندانه به مخالفان خودشان، حتی با دروغ و اتهام حمله می­کنند، به همان شکل بی­دلیل و قدرتمند از همه­ی دوستانشان، حتی از دکتر کردان دفاع می­کنند. بی­خود نیست که دوستان آقای احمدی نژاد به ما بگویند که چرا به احمدی نژاد و قدرت و قوت او ایمان نمی­آوریم. کی آقای خاتمی از این شجاعت­ها داشت؟! متأسفانه خبر این شجاعت رئیس جمهور نیز در دنیا به خبر اول تبدیل می­شود، و چه بخواهیم و چه نخواهیم از سرمایه­ی ملت ایران خرج می­شود. ظاهراً این آبروی ملت ایران است که در افکار عمومی دنیا خیلی ارزان به حراج گذاشته می­شود.

 

4سرمقاله تایمز ۶۰ سال پیش و یهودیان و اعراب
دو تلویزبون عربی و لهجه آمریکائی آقای حداد عادل 3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.